Maandag 13 mei 2019

Op zondag 12 mei was in Venlo een historische optocht ter gelegenheid van het 425-jarig bestaan van het Akkermansgilde. Mede door het feit dat er kermis was in Maasbree waren niet alle schutters van onze schutterij aanwezig. Maar de thuisblijvers hebben echt wat gemist ! Er was een geweldig aantal publiek in Venlo aanwezig. Hier viel menig OLS bij in het niet. Na de optocht konden we nog even nagenieten in de grote spiegeltent. Daarna ging het weer snel richting Bree, waar de kermis in aanvang was.


 

Maandag 29 april 2019

PETER VAN LIER NIEUWE KONING !!!

Op zondag 28 april j.l.  hield  schutterij St. Martinus in Maasbree weer haar jaarlijkse Koningsvogelschieten. Na een uitgebreide brunch was het aan de genodigden waaronder burgemeester Wilma Delissen van de gemeente Peel & Maas , wethouder Wim Hermans en onze beschermheer Gerard Rabelink  de eer om met een aantal openingsschoten het feest te openen. Bij de jeugd was het Thijs Wijnen die de titel Jeugdkoning 2019 binnen haalde. Het toeval was dat voor de titel zijn ouderen broertje Jan  met 42 schoten de titel Onderkoning wist te veroveren. Hierna ging het voor het titel Koning 2019.  Na een langdurige strijd was het tenslotte Peter Van Lier die met het 70e   schot  de vogel neerhaalde ! Op zaterdag 18 mei krijgen de nieuwe Koningen een receptie aangeboden.


Zaterdag 2 maart 2019

Heleen Haenen en Frank Sengers winnen de Onderlinge windbukscompetitie !!

 

Met een afsluitende finaledag op vrijdag 1 maart is onze winterse activiteit, de windbukscompetitie,  afgesloten. Er werden in totaal 10 wedstrijden geschoten. Jammer dat de spanning er op deze avond al een beetje af was, want de beide winnaars waren al tijdig bekend. Ook dit jaar was het Frank Sengers die bij de heren als winnaar uit de bus kwam. Voor Frank was dit de derde opeenvolgende eind overwinning !!Bij de dames was het   Heleen Haenen die eveneens  op herhaling ging. Zij won ook al eens  in 2017 . Beide ontvingen uit handen van de voorzitter de wisselbekers. Aangezien Frank in totaal  de hoogste score behaalde wist hij ook nu weer  beslag te leggen op de super Cup !

In deze laatste wedstrijd behaalde ons  jeugdlid Thijs (Tumpke) Wijnen samen met Mien van Ninhuijs de dagprijs. Zij moesten deze echter delen met het koppel Liesbeth Coopmans/ Win Grutters .Op deze avond was tevens  ook de laatste wedstrijd van de jeugdcompetitie. Hier wist Jan Wijnen jr. beslag te leggen op de 1e plaats. Op de tweede plaats eindigde Thijs Wijnen, terwijl Joeri Hegger als derde eindigde. .  De volgende schutters bleven in deze wedstrijd foutloos : Jan Wijnen jr,  Joeri Hegger, Fun Linssen, Nico Linskens, Frank Sengers , Mien van Ninhuijs, Thijs Wijnen, Frans Coopmans, Win Grutters en Liesbeth Coopmans. Op zondag 17 maart gaan we het buiten seizoen met de  zware buks openen.


 

Donderdag 14 februari 2019

Dames winnen de 9e wedstrijdronde !!

De 9e wedstrijdronde van de onderlinge windbukscompetitie werd gewonnen door Fun Linssen en Heleen Haenen. Zij behaalden foutloos het einde. Op de 2e plaats eindigde het koppel Mia Smets/Lei Janssen met 2 missers.. In deze ronde waren verder de volgende schutters succesvol : Lei Janssen, Peter Bessem, Frank Sengers, Truus Wijnen, Nico Linskens, Hay van Ninhuijs en Thijs Driessen. In deze wedstrijd liep Frank Sengers weer 1 punt verder uit en blijft koploper. Bij de dames gaat Heleen Haenen onbedreigd op kop. De laatste wedstrijd is tevens de   finale-wedstrijd.  Deze zal worden verschoten  op  vrijdag 1 maart


Donderdag 31 januari 2019

2 Koppels winnen de 8e wedstrijdronde !!

2 Koppels moesten de winst delen in de achtste wedstrijdronde van de onderlinge windbukscompetitie. Beiden behaalden foutloos het einde. Er waren maar 2 schutters die dit eveneens lukte. Dit waren : Fun Linssen, Jan Manders. Ondanks dat koploper Frank Sengers 1 misser had in deze wedstrijd ,bleef hij ook nu nog koploper, omdat achtervolger  Frans Coopmans eveneens een misser aan liet tekenen. Bij de dames versterkte Heleen Haenen haar koppositie. Volgende wedstrijd is op woensdag 13 februari.


 

Donderdag 17 januari 2019

Fun en Heleen winnen de 7e wedstrijdronde!!

De 7e wedstrijdronde van de onderlinge windbukscompetitie kwam op naam van het koppel Fun Linssen en Heleen Haenen. De dames waren deze keer dus te sterk voor de heren. Op de tweede plaats eindigde het duo Lei Janssen / Peter Van Lier. De volgende schutters bleven deze keer foutloos en lieten geen enkele misser noteren: Frank Sengers, Mien van Ninhuijs, Frans Coopmans, Lei Janssen , Nico Linskens en Heleen Haenen. Op de ranglijst blijft alles bij het oude.  Volgende wedstrijdronde is woensdag 30 januari. Komende zondag schiet de jeugd weer een wedstrijd. Aanvang om 11.00 uur


 

aterdag 12 januari 2019

Kiët  Parkiët winnen eerste kiëtteknalle !!

Afgelopen vrijdag 11 januari was de eerste editie van een nieuwe activiteit binnen onze schutterij. De organisatie was in handen van de jeugdafdeling.  Er was dan wel een kleinschalig begin, met  een deelname van 2 vriendengroepen, maar de gezellige sfeer en de onderlinge rivaliteit waren er zeker niet minder om. Het was tenslotte kiët Parkiët die na 5 ronden schieten met de fraaie wisselbeker aan de haal ging. Deze groep bestond uit : Jaap Bruijnen, Ruud Jacobs, Wouter Timmermans en Robin Titulair en coach  Rico Helmer . Zij ontvingen buiten de wisselbeker een arrangement voor een Mini OLS oppe Schor waar zij komende zomer van gaan genieten. Alle deelnemende schutters ontvingen eveneens een gratis schietkaart voor deelname aan de schietwedstrijd tijdens het  SJUUTSENFEST op 21 juli 2019. De organisatie dankt alle deelnemers voor hun aanwezigheid . Zij mogen terugzien op een geslaagde eerste uitvoering die  volgend jaar zeker een vervolg gaat krijgen. Hopelijk zijn er dan meer kiëten/vriendengroepen  van de partij .


 

Maandag 7 januari 2019

GEZELLIGE NIEUWJAARSBORREL

Op zondag 6 januari was er  (al) weer de nieuwjaarsborrel. Velen maakte gebruik van deze gelegenheid  om elkaar de beste wensen te doen toekomen voor het nieuwe jaar. Dit treffen werd afgesloten met een heerlijk warm buffetje. Met dank aan ons kookwonder Heleen


Zaterdag 22 december 2018

Lei Janssen en Frank Sengers winnen laatste wedstrijd van 2018 !!

Afgelopen vrijdagavond 21 december was met de zesde wedstrijdronde van de onderlinge windbukscompetitie ook de afsluiting van het jaar 2018. De dagwinst kwam op naam van het koppel Lei Janssen/Frank Sengers . Op de ranglijst was er geen enkelen wijziging. Op de tweede plaats eindigde het koppel Jos Haenen/Frans Coopmans. De schutters die zonder een misser eindigden in   deze wedstrijd waren : Frans Coopmans, Mien van Ninhuijs, Lei Janssen ,Hay van Ninhuijs , Truus Wijnen , Heleen Haenen en Peter Bessem.


 

Donderdag 13 december 2018

Mien en Win  winnaars in de 5e wedstrijdronde !

In de vijfde wedstrijdronde van de onderlinge windbukscompetitie bleek het koppel Mien van Ninhuijs met Win Grutters over de beste zenuwen te beschikken. Zij behaalden beiden zonder te missen  het einde. Op de tweede plaats eindigde het koppel Truus Wijnen/ Hay van Ninhuijs met 1 misser. In deze ronde wisten 7 schutters foutloos te blijven. Dit waren buiten de winnaars : Heleen Haenen, Thijs Driessen, Frank Sengers, Hay van Ninhuijs en Jan Manders . Op de ranglijst blijven de posities ongewijzigd. Bij de dames gaat Heleen Haenen aan kop, terwijl bij de heren Frank Sengers de leiding heeft. Volgende ,en tevens laatst wedstrijd van dit jaar is op vrijdag  21 december.


 

aterdag 24 november 2018

Ceciliafeest geslaagd

Vrijdagavond 23 november hielden we in ons eigen lokaal het Ceciliafeest. Er was een goede opkomst en na een welkomswoord van de voorzitter konden we aanschuiven voor een heerlijk diner. Na het uitbuiken werden er 4 jubilarissen gehuldigd  voor 12½ lidmaatschap. Dit waren Truus Wijnen, Jan Linders en Rob en Carlos Schreurs . Zij allen ontvangen een oorkonde en een fraaie bos bloemen. Hierna was er nog een optreden van Anita Rosendorf die met veel schwung  de stemming er wel in kreeg. Het feest verliep voorspoedig en  allen die er bij waren hebben genoten.


Donderdag 22 november 2018

In de vierde wedstrijdronde van de onderlinge windbukscompetitie was er een gedeelde winst . De  koppels Peter Bessem/ Thijs Driessen  en Truus Wijnen/ Thijs Driessen  schoten in deze wedstrijd alle punten af en dan is er geen eindwinnaar maar dan worden de prijzen verdeeld. Doordat Thijs bij geloot was gingen hij met een dubbele dagwinst terug naar de Houthei !! Maar er waren deze keer meer schutters zonder een enkele misser. Dit waren : Nico Linskens, Jan Manders, Heleen Haenen, Frank Sengers , Frans Coopmans, en Lei Janssen . Bij de heren gaat na vier wedstrijdronden  Frank Sengers  met 0 missers op kop. Bij de dames is dit Heleen Haenen met 2 missers. Volgende ronde is op woensdag 12 december.


 

Donderdag 22 november 2018

Eucharistieviering

Op zondag  18 november was dit jaar weer een gezamenlijk eucharistieviering met fanfare St. Aldegondis, Maasbree Mannenkoor MMK , Drumband Maasbree en onze schutterij. Deze  H.Mis  wordt ieder jaar gehouden ter intentie van overleden leden van voornoemde verenigingen. Ook dit jaar was het een mooie uitvoering en was de dienst zeer goed bezocht . Vele kerkgangers genoten van de mooie muzikale klanken.


 

Donderdag 8 november 2018

WINST VOOR TRUUS WIJNEN en NICO LINSKENS !!!

In de derde ronde  van de onderlinge windbukscompetitie wisten  Truus Wijnen en Nico Linskens beslag te leggen op de dagwinst. Op de tweede  plaats eindigde het koppel Frank Sengers en Lei Janssen . In deze ronde wisten de volgende schutters het einde te halen zonder een enkele misser: Heleen Haenen, Mien van Ninhuijs en Truus Wijnen bij de dames; bij de heren  waren dit Frank Sengers en Peter Bessem . Volgende ronde is op woensdag 21 november.


 

Donderdag 25 oktober 2018

Gemengd koppel pakt  de winst in tweede wedstrijdronde onderlinge windbukscompetitie !

In de tweede wedstrijdronde van de onderlinge windbukscompetitie ging het koppel Mieke Sengers/ Win Grutters met de dagwinst aan de haal. Zij eindigden net als  koppel nummer 2 Jan Manders/Thijs Driessen  met maar 1 misser. Aangezien Jan en Thijs iets eerder misten ging de eerste prijs aan hun neus voorbij. De volgende schutters behaalden het einde zonder te missen:  Mien van Ninhuijs, Frans Coopmans , Frank Sengers, Jan Manders en Win Grutters. Volgende wedstrijd is op woensdag 7 november.


 

Donderdag 11 oktober 2018

ONDERLINGE WINDBUKSCOMPETITIE VAN START!

Op woensdag 3  oktober j.l. ging  de onderlinge windbukscompetitie van start  met een oefenavond. Afgelopen  woensdag 10 oktober was de eerste wedstrijd. Het was het koppel Nico Linskens – Peter Bessem die beslag wisten te leggen op de dagwinst in deze  eerste partij. Op de tweede plaats eindigde het koppel Fun Linssen/Cor Platzbeecker, terwijl Frans Coopmans /Thijs Driessen genoegen moesten nemen met de derde plaats. Zonder een enkele misser  bleven in deze eerste wedstrijd: Frank Sengers, Peter Bessem, Fun Linssen, Frans Coopmans en Jan Manders . Volgende wedstrijd is op woensdag 24 oktober.


Maandag 8 oktober 2018

MARTINUSDAAG

Op zondag 7 oktober hielden we weer onze MARTINUSDAAG. De dag die de leden aangeboden krijgen voor het vrijwilligerswerk wat zij voor de vereniging verrichten. Na een openingswoord van de voorzitter die namens het bestuur zijn dank uitsprak voor al inzet, kon men genieten van een  heerlijke feestdag en met als afsluiting een heerlijk etentje uit de grote pan ! De vele aanwezige leden  genoten met volle teugen van deze dag die dan welleswaar wat fris was, maar een vrolijk zonnetje voorzag het buitenterras  van een aangename temperatuur.


Maandag 1 oktober 2018

BUITENSEIZOEN  MOOI AFGESLOTEN !!

Afgelopen zondag 30 september hebben we het buitenseizoen 2018 officieel afgesloten. Tevens stond de laatste drie-tallenwedstrijd van dit jaar op het
programma. Na 2 ronden op de grote punten was er nog een laatste ronde op de kleine punten. Het weer werkte ook deze dag weer eens mee. We hadden weinig last van vliegverkeer en overscherende flamingo's. Het was tenslotte het trio bestaande uit Jos Haenen, Peter Van Lier en Winand Grutters die beslag wisten te leggen op de dagprijs en  met de rijkelijk gevulde prijzenpot aan de haal gingen. Zonder misser in deze wedstrijd bleven Ank van Deursen, Jos Haenen en Nico Linskens. Het was tenslotte onze  koning Wiel Blomen,  die de prijsuitreiking verzorgde, en als dank voor de steun die hij had ondervonden in het voorbije seizoen,  alle aanwezigen een heerlijk etentje aanbood. Wiel, harstikke bedankt voor deze spontane geste. Het was niet nodig geweest, maar het smaakte wel voortreffelijk natuurlijk. !!! Maar als chef werkplaats van de Goudploeg is dit natuurlijk maar een peulenschilletje.  Maar ook onze keukenprinsessen Heleen en An verdienen een pluim op de keukenschort.  Na het heerlijke eten en uitbuiken mogen  we terug kijken op een geslaagde afsluiting van het buitenseizoen. Voor even nemen we afscheid van de zware buks, maar het schuttersleven gaat verder. Komende woensdag 3 oktober start de onderlinge windbukscompetitie met een oefenavond. Aanvang 19.30 uur.


Maandag 24 september 2018

WILDSCHIETEN IN  BLERICK !

 

 

Afgelopen zaterdag 22 september was weer ons jaarlijkse verbroederingsfeest met de leden van schutterij St. Thomas van Aquino . Dit jaar waren zij de gastheer en togen we op de fiets naar Blerick. En ook nu weer was het een uitzonderlijk gezellige middag op de intieme schuttewei in Blerick. Jammer dat het later in de middag een beetje druiliger werd maar dat drukte de pret in ieder geval niet. Er werden middels loten  4-tallen geformeerd  bestaande uit 2 leden van Blerick en 2 van Bree. Na 2 ronden van 3 schoten per schutter was het team bestaande uit Jeanne Linders, Anja Jongbloed, Jan Jongbloed en Peter Van Lier  de winnaar. Hierna schoot iedereen om een persoonlijke kaart voor een eindstand. Voor Thomas van Aquino was het Karin Brunken en voor Martinus was het Hay van Ninhuijs  die beslag wisten te leggen op een 1e plaats. Beide ontvingen een tegoedbon voor wild uit handen van de voorzitters. Alle overige schutters kregen hierna nog een wildpakket en kon men met een zeer   tevreden gevoel huiswaarts keren. Volgend jaar zijn allen welkom Oppe Schor.


aandag 17 september 2018

DEKENALE SCHUTTERSFEEST  IN KESSEL

Buiten de fraaie weersomstandigheden en mooie idyllische opstelplek voor aanvang van de optocht was er weinig nieuws te melden van het Dekenale schuttersfeest wat  op zondag  15 september gehouden werd in Kessel. Er was redelijk publiek langs de optocht (toeristen ?) ,maar  het schuttersterrein hadden ze waarschijnlijk niet kunnen vinden. In de optocht kregen we geen prijzen, en onder de buks was het ook Naatje ( met de schutters) Pet. Waarschijnlijk hadden enige schutters hun dag niet, want de resultaten waren bedroevend te noemen. Het A-zestal liet 5 punten staan. Het B-zestal had 6 missers , terwijl de C met 3 nog als beste uit de bus kwam. Schrale troost was het feit dat vele schutters afwezig waren op deze dag.  Dus dat betekende uithuilen in de feesttent !? Maar niet getreurd want we  mogen op herkansing , al zal de sfeer in Blerick bij het wildschieten wel enige maten hoger zijn !!


 

Zondag 16 september 2018

PEEL & MAAS TOERNOOI IN KESSEL

Op zaterdag 15 september werd in Kessel bij schutterij St. Hubertus  het 2-jaarlijkse Peel & Maas toernooi geschoten. Alle in de gemeente Peel & maas gevestigde schutterijen mogen hier aan deelnemen. Iedere schutterij mag hier 3   prominente  gastschutters voor uit nodigen .  Onder zeer goede schietomstandigheden beleefden alle schutters een fijne middag in Kessel aan de Maas. Voor deelname bij onze schutterij waren uitgenodigd  sponsor van onze schutterij  Hen Groenewegen van Hens motoren in Maasbree, Theo van de Beuken ,voorzitter beugelclub De Treffers , en Thijs Philipsen van schietvereniging 4.5 uit Maasbree.  Namens onze schutterij  schoten verder mee in het zestal: Nico Linskens (voorzitter), Koning Wiel Blomen en commandant Jos Haenen. Na 2 schietronden op de grote punten volgden er nog 2 op de kleine punten. Ons zestal behaalde een gedeelde 3e plaats . Een uitstekende prestatie voor dit gelegenheid zestal.  Dank aan onze gastschutters van deze dag, Hen, Theo en Thijs.  Hopelijk hebben zij deze middag onder de zware buks  ook als prettig ervaren!


Maandag 10 september 2018

FRANS COOPMANS WINNAAR KONINGSWISSELBEKER !!

Op zondag 9 september j.l.  was  er schieten om de Koningswisselbeker. Er kwamen 22 schutters aan de start. Wie zou de winnares van vorig jaar op volgen ?  De weersomstandigheden waren perfect te noemen. Na een 3-tal ronden op de grote punten , begon  de kaveling met alle schutters nog in de strijd. Nu op de kleine punten.  Een misser betekende uitsluiting van de wedstrijd.  De resultaten waren bijzonder, wat noopte tot het fabriceren van nieuwe kogels. Door het plaatsen van een grotere ring kregen de schutters het er niet erg gemakkelijk op.  Vooral opvallend was het schieten van Leo Jacobs die vandaag wel zijn dag had. Hij streed mee tot de laatste plekken en eindigde tenslotte op een eervolle 3e plaats!!!  Na een spannende finale was het tenslotte  Frans Coopmans die Thijs Driessen achter zich liet. Na huldiging van de winnaars  werd er nog gezellig afgesloten  Oppe Schor.


Zondag 9 september 2018

Dames 3 tallen wedstrijd in Beek (B)

Afgelopen zaterdag 8 september waren we te gast bij schutterij St. Catharina in Beek (B) waar onze dames deelnamen aan de 3-tallenwedstrijd. Jammer genoeg had  de schutterij  St. Amandus  Opglabeek afgezegd, waardoor er geschoten ging worden door 2 schutterijen. Van ons namen er 9 dames deel en van St, Catharina 6. Na de voorronden kon men om 15.30 een aanvang nemen met het kavelen op de kleine punten. De heren vermaakten zich ondertussen op het terras en genoten van de vele lekkernijen die de kok voor hen gereed maakte. Nadat het vat leeg was, hebben we ook maar even de flessenvoorraad er doorgewerkt. Na 5 ronden kavelen waren er van beide schutterijen nog 4 trio's over die de prooi maar samen hebben gedeeld.  Jammer dat er zo weinig belangstelling was voor deze middag en het is maar de vraag of we hier op deze wijze  mee door moeten gaan ? Mogelijk kunnen we beter eens deelnemen aan het echte LDS ??


 

Maandag 3 september 2018

Laatste Bondsfeest in Horst aan de Maas

De laatste Bondswedstrijd van het seizoen was in Horst a/d Maas. Organisatie was in handen van schutterij St. Lucia. Onder een geweldig herfstzonnetje met een temperatuur om en nabij de 25 graden was het goed toeven op de schuttewei. Ook onze  schietprestaties waren navenant. Alleen het A-zestal liet met 1 misser een steekje vallen, maar het B-en C zestal behaalden  na kaveling beiden  eerste plaats. Het D-zestal eindigde op een  4e plaats.  Deze  schietprestaties resulteerde  bij de dagprijzen vh schieten tot een  2e prijs met eenzelfde aantal punten als de winnaar. Bij de jeugd (12-15 jaar) behaalde Thijs Wijnen een eervolle 3e plaats. In de optocht kregen we de volgende prijzen toebedeeld: 3e prijs beste houding en een 3e prijs voor onze bordjesdrager Thijs Wijnen.  Verder was er nog een eervolle vermelding met Brussels lof voor onze commandant van de dag. Kortom een sportieve afsluiting van het Bondsseizoen. In het eindresultaat  behaalden onze schutters dit jaar een goed resultaat. Het A-zestal  behaalde een 4e plaats. Het b-zestal eindigde op een 7e plaats. Het C-zestal  behaalde de 1e plaats, terwijl de D  een 4e plaats bemachtigde.  Er wacht ons nu nog een afsluitende wedstrijd in Kessel alwaar het Dekenaal schuttersfeest dit jaar zal plaatsvinden.


.

Dinsdag 28 augustus 2018

EST in NEER

Op zondag 19 augustus  was onze schutterij te gast op het Europees schutterstreffen in Neer. Een bonte mengeling van schutters uit diverse landen maakten het tot een uniek feest. Er stond dan wel geen schieten op het programma, maar dat mocht de pret niet drukken. Wel mocht onze koning Wiel Blomen meedoen aan het Koningsvogelschieten op zaterdag ,maar hij wist niet door te dringen tot de finale. Hij is wel de enigste (tot op heden) van schutterij St. Martinus die aan dit treffen deel nam. Over 3 jaar is het feest in Deintze in Belgie.


 

Maandag 23 juli 2018

Uitwisseling met de Akkermannen

Op zaterdag 21 juli gingen we op uitnodiging van het Akkermansgilde weer eens samen met hen de  hei op. In de jaren  ’90 was dit een vaste prik, maar om e.o.a. reden was het verwaterd. Met 20 schutters togen we naar Venlo, alwaar er een gemengde  3-tallenwedstrijd  op touw was gezet op de nieuwe helderzichtkogelvangers. Na een sportieve strijd was het koppel bestaande uit Truus Wijnen Huber Roodbeen en Win Grutters de winnaar. Stijlvol werd afgesloten met een heerlijke eterij !!  Komende jaar zijn wij aan de beurt om hen Oppe Schor in de WATTEN  te leggen. Als het dan net zo warm is als afgelopen zaterdag belooft het nog WAT !!


 

Maandag 16 juli 2018

1e Editie SJUUTSENFEST  TOPPIE !!

Het eerste SJUUTSENFEST  was meteen een schot in de roos.  De intentie om het oude schietfestijn van een nieuw jasje te voorzien is volledig geslaagd. Met de nieuwe insteek als voorbeeld zullen we proberen om de gehele Maasbreese bevolking en de vele bezoekers  ieder jaar te verrassen  met een familiefeest  waar sfeer en gezelligheid bovenaan staan. Er was gezorgd voor een mooie entourage en de vele bezoekers spraken hun waardering uit. Een zorgvuldige keuze van live artiesten , kon ieders waardering opbrengen. Geen dure artiesten ,maar vooral sfeer zal de komende jaren een hoofdrol spelen. Ondanks de bijzonder weersomstandigheden ,was het onder de grote parachute die bescherming bood tegen de felle zon en af en toe een verkoelend briesje goed vertoeven op de fraaie schuttewei. Maar natuurlijk werd er ook geschoten zoals dat hoort op een Sjuutsenfest !! Er hadden zich diverse sterke team geplaatst voor de kavelronden . Het was het team Kleidoeven uit Baarlo bestaande uit: Dave Ottenheim,Rob Peeters, Thijs Joosten en Roel Coenen die beslag wisten te leggen op de hoofdprijs bij de viertallen. Om het persoonlijk kampioenschap moesten er vele kavelronden geschoten worden alvorens de kampioen bekend was. Het was Peter Nelissen (America) die beslag wist te leggen op de fraaie wisselbeker en een geldprijs. Op de 2e plaats eindigde Wilbert Maas ,terwijl Marco Koen als derde wist te eindigen. Bij de jeugd kon men zich via verschillende disciplines  plaatsen voor de kavelronden. Het was Davey de Widt uit Barendrecht die als winnaar uit de bus kwam. Op de  tweede plek eindigde de winnares van afgelopen jaar. Rowena Koen. Rick v.d Sterren eindigde als derde. Na de prijsuitreiking bleef het nog lang gezellig Oppe Schor. De schutters danken eenieder die er bij was op deze dag. Op naar 2019. Zie voor een fotoverslag het foto album op deze site.


 

Maandag 9 juli 2018

Drie-tallenwedstrijd

Omdat we verstek moesten laten gaan op het kavelen van het OLS in Ophoven - Raam ,stond zaterdag 7 maart  een 3-tallenwedstrijd op het programma. Er was geen grote opkomst, waardoor er wat extra ronden geschoten konden worden. Winnaar werd het drietal dat bestond uit  Ank van Deursen, Lei Janssen en Twan Smets .Zij lieten geen enkele misser aantekenen. Op de tweede plaats  eindigden Frank en Gerrit Sengers met  Peter van Lier. Zonder misser bleven verder de  volgende schutters: Frank Sengers, Nico Linskens, Hay van Ninhuijs, Win Grutters en Mieke Sengers.


 

Maandag 2 juli 2018

OLS Ophoven-Raam 2018

Afgelopen zondag 1 juli was in Ophoven-Raam het OLS 2018. Het weer was wederom erg warm ,echter  een af en toe fris windje hielp  ons de dag door. Na een (veel ) te lange optocht met  plekken zonder publiek ,konden we wel genieten van een heerlijk koel getapt glas PAX bier. Verder was het een echt schuttersfeest , zonder veel poeha. De vrijwilligers deden hun uiterste best om het iedereen naar de zin te  maken. Omdat we in het eerste blok zaten konden we dit jaar al vroeg van start met het korpsschieten. Onze schutters , bestaande uit: Win Grutters,  Frank Sengers , Nico Linskens, Jos Haenen ,Ger Heldens en Frans Coopmans waren in de week voorafgaand klaar voor de klus. Buksenmeester Hay van Ninhuijs leidde onze jongens rustig en kalm naar de 36 punten. Dat betekende dus kavelen. Ook de eerste kavelronde verliep vrij soepel. Met nog 3 punten op de lat ging het jammer genoeg mis bij het 17e schot. Jammer , maar toch kunnen we tevreden terug kijken op dit OLS.  Hierna konden we nog tot vertrek naar huis genieten van dit mooie feest in Belgie. Rond de klok van 23,00 uur kwamen we weer thuis ,en konden we  vermoeid  ons bed op zoeken. Of iedereen een goede nachtrust heeft gehad, is ons niet bekend ?! Maar volgend jaar komen er weer nieuwe kansen.


 

Maandag 25 juni 2918

Afgelopen zaterdag 23 juni was  de jaarlijkse schietwedstrijd van de Lindeboom brouwerij uit Neer . Alle schutterijen die het heerlijke gerstenat van de Neerse bierbrouwer uit de bierpompen laten vloeien zijn hiervoor uitgenodigd. Deze keer was men uitgeweken naar Grubbenvorst alwaar schutterij St. Jan als gastheer fungeerde. Organisator St. Petrus Roggel beschikte dit jaar helaas niet over een schootsveld, waardoor er uitgeweken moest worden naar elders.   Onze 12  schutters werden in onwillekeurige volgorde samengesteld  en bleken ook nog in staat om   succesvol voor de dag te komen.!! Er waren 24 schutterijen aanwezig en ons schutters behaalden na kaveling een eervolle vijfde plaats. Het  ongedwongen schietfeessie van het Beste bier van Hier leverde dus  toch nog een onverwacht succes op. Winnaars werden de schutters van St. Job uit Leuken.


 

Maandag 18 juni 2018

2e Bondsfeest in Panningen-Egchel

Afgelopen zondag was in Egchel het  tweede Bondsfeest. Gastheer was schutterij St. Leonardus.  Eerst werd de optocht gelopen in het centrum van Panningen . Een aangename temperatuur kenmerkte dit treffen. Bij de verdeling van de prijzen was het onze bordjesdrager Thijs Wijnen die een derde prijs kreeg toebedeeld. Verder misten  we ook deze keer de roulette. Bij het schieten behaalde het A-zestal een 3e prijs, terwijl de C beslag wist te leggen op een 2e plaats. Mede door de vakantie waren we maar met een beperkt gezelschap aanwezig deze dag. 


Maandag 18 juni 2018

SCNL finale in Panningen-Egchel

Op zaterdag 16 juni was in Panningen-Egchel de laatste en tevens finalewedstrijd van het S.C.N.L. seizoen 2018. Aangezien er voor onze schutters nog weinig eer te behalen was ,kwam men ook in deze wedstrijd niet al te best voor de dag. De motivatie was waarschijnlijk zoek. In deze laatste wedstrijd behaalde het A-zestal een 8e plaats. Het B-zestal een gedeelde 7e plaats, en de C een 4e plaats. In de eindstand  eindigde het A-zestal met 270 punten op de 9e plaats. Het B-zestal scoorde 258 punten en eindigde op de 8e plaats. Het C-zestal eindigde met 260  punten wat een 3e plaats betekende op de eindrangschikking. Winnaar werd schutterij St. Sebastianus uit Sevenum . Onze gelukwensen . Maar voor ons was het een  competitie die  snel vergeten mag worden.


Maandag 11 juni 2018

Drie-tallenwedstrijd

Afgelopen zaterdag stond er weer een 3-tallenwedstrijd op het programma. Na 6 voorronden kon men beginnen aan het kavelen op de kleine punten. Na afloop kon de zestalcommissie de winnaars bekend maken. Het was het trio bestaande uit Truus Wijnen, Hay van Ninhuijs en Cor Platzbeecker die beslag wisten te leggen op de eerste plaats. Als tweede eindigde  het trio bestaande uit  Mieke Sengers, Nico  Linskens en Win Grutters. Foutloos bleven de volgende schutters: Peter Bessem, Wilma Linskens,Hay van Ninhuijs, Cor Platzbeecker,Thijs Driessen, Twan Smets, Liesbeth Coopmans, Ank van Deursen, Frans Coopmans en Ger Heldens.


Maandag 4 juni 2018

3de wedstrijd SCNL Grashoek

Op zondag 3 juni was  bij schutterij St. Urbanus Grashoek de derde wedstrijd van de S.C.N.L.- competitie. Onze zestallen waren helaas niet in hun beste doen. Het A-zestal moest genoegen nemen met 3 missers en eindigde onderin. Het B-zestal had met 13 missers  helaas een  complete Off Day. Alleen het C-zestal was met 4 missers wel bij de les. Toch was er nog iets positiefs te melden, want onze jeugdschutter Bram Keulen (2x ingedeeld) had allemaal zijn 24 schoten raak !!  Op de ranglijst bezet de A en B een 8e plaats, terwijl de C een gedeelde 3e plaats bezet.


 

Maandag 28 mei 2018

Bondsfeest 2018 Tegelen

Op zondag  27 mei was het eerste Bondsfeest in Tegelen. Gastheren waren de schutters van schutterij St. Martinus. Het was voor aanvang broeiend warm, en de organisatie besloot op de optochtroute in te korten. Tijdens het feest was er wel wat regen, maar deze had weinig invloed op het verdere verloop. In de optocht behaalden wij de volgende prijzen: 3e prijs beste defilé. 3e prijs beste "Mooiste Geheel". Bij het jeugdschieten behaalde onze bordjesdrager Thijs Wijnen een 3e prijs in de categorie 12-14 jaar. Bij het schieten behaalden de A-schutters een 3e plaats. Het C-zestal  eindigde als eerste ,terwijl de D1 een fraaie 2e plaats behaalde. Vooral voor dit team een puike prestatie want dit zestal bestond bijna geheel uit jeugdschutters !!


 

Dinsdag 22 mei 2018

  PINKSTER 3-TALLEN SCHIETEN

Op 2e Pinksterdag was weer het jaarlijkse Pinkster 3-tallen schieten . Ook deze keer een grote deelname van schutters . Na loting en een viertal voorronden  konden de 3-tallen die zich hadden weten te plaatsen voor de kaveling zich opmaken voor een felle strijd. Na 8 ronden op de kleine punten bleek het trio bestaande uit Nico Linskens, Frans Coopmans en Twan Smets over de sterkste zenuwen te beschikken. Op de tweede plaats eindigde het drie-tal bestaande uit Jos Haenen, Lei Janssen en Liesbeth Coopmans. De derde plaats kwam in handen van Fun Linssen, Frank Sengers en Hay van Ninhuijs. De zestal commissie kan terugzien op een geslaagde en fijne schietmiddag met uitzonderlijk  mooi schietweer . Komende zondag is in Tegelen bij schutterij St. Martinus het eerste Bondsfeest van het  nieuwe seizoen.


 

Zondag 6 mei

Geweldige  Koningsreceptie.

De receptie  van onze  Koningen 2018   was een van de gezelligste   van de afgelopen jaren.  Op zaterdag 5 mei  kwamen we bij de Jumbo bij elkaar. Daar vertrok de stoet  om onze nieuwe koning Wiel Blomen ten huize op te halen.  Bij aankomst werden we ontvangen door de familie met een heerlijke opsteker (Een Kreukkeler) . Hierna ging de schutterij dwars door het dorp naar partycentrum Niëns  . Na een openingswoord van onze voorzitter begon de receptie waar velen onze  Koning Wiel Blomen, Onderkoning Jos Haenen en jeugdkoning Bram Keulen kwamen feliciteren. Na afloop van de receptie begon  zo als gebruikelijk het Koningsbal . De Bingo Boys  zorgden voor  geweldige muziek, waarbij eenieder aan zijn trekken kwam. Er is de laatste jaren nooit zo veel gedanst als dit jaar !!Wat een fijne avond was dit. Ondanks dat het door ging tot in de late uurtjes vonden velen dat het nog te vroeg afgelopen was. !! Dank aan allen die hun gelukwensen   kwamen overbrengen, en in het bijzonder het personeel van gastheer Niëns voor de perfecte verzorging !


 

Zondag 6 mei 2018

Dodenherdenking 4 mei Maasbree

Ook dit jaar was onze schutterij aanwezig op de Dodenherdenking in Maasbree. Mede door het fraaie weer was er een grote belangstelling van de Maasbreese bevolking. Tevens was er  op deze herdenking een onthulling van een  monument   ter nagedachtenis aan alle  oorlogsslachtoffers.


 

Zondag 29 april 2018

Dames trio wint de drie-tallenwedstrijd !!

Op Koningsdag vrijdag 27 april stond  er weer een onderlinge drie-tallenwedstrijd op het programma. Het was het trio Heleen Haenen, Wilma Linskens en Mieke Sengers die verrassend  met de dagprijs aan de haal gingen. Op de tweede plaats eindigde het drietal  Thijs Driessen Wiel Blomen en Frank Sengers  Zonder misser eindigde  Hay van Ninhuijs , Jos Haenen, Lei Janssen en Heleen Haenen. Na afloop was er  nog een oranjebitter . Afgesloten met het eten van  oranje nasiballen.


 

Zondag 29 april 2018

Koningsdag in Maasbree

Tijdens de viering van de Koningsdag op het Kennedyplein konden de jeugdige feestvierdertje ook kennis maken met de schietsport. Onze jeugdcommissie was met de schietkast  paraat op deze dag,  en vele schuttertjes schoten op de bölkes. Er was veel belangstelling en bij  een juiste aantal rake schoten mochten ze graaien in de grabbelton.


 

Maandag 23 april 2018

Op zaterdag 14 april  was de openingswedstrijd van de S.C.N.L competitie in Siebengewald. Het weer werkte volop mee. Door het feit dat liefst 4 A-schutters afwezig waren was er een gelegenheids zestal samengesteld. Dit pakte echter niet al te best uit. Zij eindigden  met  60 punten !! Hierdoor is voor hen de competitie bijna gespeeld natuurlijk. Het B-zestal  behaalde 69 punten , terwijl het C-zestal  met debutant Jan Wijnen jr. op 66 punten eindigde. Op zondag 22 april was de tweede partij in Sevenum bij schutterij St. Sebastianus.  Ook deze dag was er fraai schietweer. Een  volledig  A-zestal  behaalde de volle buit met 72 punten. Het B-zestal behaalde 66 punten. Het C-zestal scoorde 68 punten, terwijl  de C2  met Jeugdkoning Bram Keulen die zijn debuut maakte, met  66 punten een redelijk goed resultaat behaalden.


 

Maandag 9 april 2018

WIEL BLOMEN ONZE NIEUWE KONING !!

Onder een geweldige voorjaarshemel  hebben we met de gehele schutterij , en allen die haar liefhebben, het Koningsvogelschieten 2018 beleefd !! Nadat we het koningspaar Gerrit en Mieke Sengers hadden afgehaald op de Acaciahof trokken we door het dorp naar ons schuttersterrein “Oppe Schor ”. Na het maken van de groepsfoto's  en een  woord van welkom door onze  nieuwe voorzitter Nico Linskens konden we gaan genieten van een heerlijke brunch. (met dank aan onze kookploeg). Iedereen genoot met volle teugen van deze echte eerste voorjaarsdag, Wat hadden we een geluk met het weer !!! Bij de afsluiting, dus na de pudding, kreeg onze oud voorzitter nog een extra toetje aangeboden. Hij werd door de gehele schutterij benoemd als ere-voorzitter van onze schutterij (zie verslag elders op deze site) . Hierna volgde  het traditionele gebed onder de schietboom en het afleggen van de eretekens van de Koningen van 2017. Allereerst werd jeugdkoning Jan wijnen ontheven  van zijn functie. Hierna volgden onderkoning Thijs Driessen en het Koningspaar Gerrit en  Mieke Sengers. E.e.a. door onze voorzitter Nico Linskens,  en wethouder hr. Paul Sanders van de gemeente Peel en Maas . Allereerst ging de jeugd van start. Er waren 6 jeugdige leden die graag mee wilden schieten voor de titel. Het was tenslotte Bram Keulen die met een welgemikt schot de vogel deed vallen. Hierna was er de opstart naar de titel Onderkoning 2018 . Na 34 schoten was het commandant Jos Haenen die de vogel naar beneden haalde. Na een korte pauze gingen 9 schutters van start voor de titel KONING 2018. En deze laatste was een stuk taaier dan de voorgaande. Er leek  geen einde aan te komen totdat onze schuttersvriend Wiel Blomen eens tot opperste concentratie over ging !! En met het 122 e schot vond de fraaie koningsvogel zijn einde. Wat een apatheose !! Het was Wiel echt gegund. De man die door iedere schutter op handen word gedragen veroverde    de door hem felbegeerde titel !! Alles en iedereen en ook  Wiel was  tevreden. We gaan er met z’n  allen voor hem een onvergetelijk jaar van maken. Hierna volgde een officiële gedeelte met de installatie van de nieuwe jeugdkoning en de Onderkoning  door de voorzitter en wethouder Paul Sanders.  De vlag ging pas echt hoog in top toen onze nieuwe koning Wiel en zijn echtgenote Tiny mochten aantreden voor de officiële installatie Koning Wiel ontving zijn Koningszilveren, zijn vrouw Tiny ontving een fraai boeket bloemen. Hierna werd er zoals inmiddels gebruikelijk een toost uitgebracht op de nieuwe heersers. Na deze schnapsrunde   barstte het feest pas echt los en was er feest tot duisternis. Iedereen toog tevreden en voldaan naar huis. Met deze koningen gaan we er een geweldig jaar van maken op alle  schutterstreffen. Dank aan allen die zich hebben ingezet om er een geweldige dag van te maken. Dit was echte promotie voor de schutterswereld. Jammer als u er niet bij kon zijn !! Op zaterdag 5 mei krijgen de koningen een receptie aangeboden in Partycentrum Niëns .


 

Maandag 9 april 2018

Twan Smets benoemd tot erevoorzitter.

Op zondag 8 april  is  voor aanvang van het  Koningsvogelschieten van onze  schutterij  oud voorzitter Twan Smets officieel benoemd als ere-voorzitter. Smets die voorzitter was in de periode 2004 -2018 heeft een grote verdienste gehad  voor de schutterij. Onder zijn leiding kwam er in 2009 een geheel nieuw schuttersterrein  aan de Schor, wat volgens kenners gerekend mag worden tot een van de mooiste schutters accommodaties van geheel Limburg. Bij zijn afscheid als voorzitter benoemde voorzitter Nico Linskens  de vele  verdiensten die hij voor de Breetse schutterij heeft gehad . De duizendpoot blijft uiteraard  wel  aktief bij zijn schutterij. Hij bekleedt nu nog diverse functies binnen de vereniging  waaronder die van huismeester. Ook zijn echtgenote Mia werd in de feestelijke  huldiging betrokken en ontving een mooi boeket bloemen.  De onderscheiding werd  uitgereikt door beschermheer van de schutterij de heer Gerard Rabelink, de huidige burgemeester van Burg Haamstede Zeeland die uiteraard met zijn eega Marjo aanwezig was op het feest..


 

 

Dinsdag 3 april 2018

Tweede  3-tallenwedstrijd  verschoten onder  een heerlijk voorjaarszonnetje.

Onder een stralen voorjaarszonnetje konden de schutters aantreden voor de  tweede drietallen wedstrijd. Het trio bestaande uit Wilma en Nico Linskens en Lei Janssen veroverde in deze wedstrijd de dagwinst. Een tweede plaats was er voor  Jos Haenen , Wiel Blomen en Frans Coopmans. De derde plaats ging naar Liesbeth Coopmans, Frank Sengers en  Fun Linssen .  Alle voornoemde schutters hadden geen missers. Komende zondag is de grote dag voor onze schutters. Dan is het Koningsvogelschieten. Wie gaat de titel overnemen van Gerrit Sengers. We starten met een  dagmars door het dorp en gaan eerst aan tafel voor een lekker diner. In de middaguren schieten we voor de titel Koning-Onderkoning en jeugdkoning. De weersvooruitzichten zijn goed. Dus we gaan er  komende zondag  8 april een schitterend feest van maken.  


 

Maandag 26 maart 2018

Buitenseizoen 2018 geopend 

Afgelopen zondag 25 maart is het schietseizoen zware buks geopend.  Een weekje later dan gepland, maar dat lag aan het koude weer. Zondag  begonnen we met een lekker voorjaarszonnetje  aan de 1e 3-tallenwedstrijd van het seizoen. Naarmate het later werd  nam de temperatuur af, en stak er een koude wind op . Na 3 wedstrijdronden was er een winnaar bekend. Het trio Ank van Deursen, Liesbeth Coopmans en Frank Sengers  behaalde de dagwinst.


Maandag 12 maart 2018

Oude Metalen Actie

Afgelopen vrijdag en zaterdag hielden wij weer onze jaarlijkse Oude Metalen Actie. Op vrijdag werden de buitengebieden en industrieterrein  van Maasbree bezocht en op de zaterdag ochtend was ook nog eens de dorpskern aan de beurt. Mede door het   voorjaarsweer en de opbrengst kunnen we terugzien op een zeer geslaagde actie. Het bestuur dankt iedereen die hierbij zijn handen uit de mouwen stak.


.

Zaterdag 2 maart 2018


Zaterdag 2 maart 2018

Gisteravond was de finale van de onderlinge windbukscompetitie 2017-2018. Het was Frank Sengers die zijn titel wist te prolongeren. Op de tweede plaats eindigde Frans Coopmans en Sjon Wijnen kwam op de derde plaats. Bij de dames was het Truus Wijnen die een zeer sterk seizoen schoot. Op de tweede plaats eindigde  Fun Linssen, terwijl de derde plaats in handen kwam van de winnares van vorig seizoen, Heleen Haenen. Aangezien Frank maar 1 misser minder had dan Truus werd hij ook algemeen kampioen. Op deze avond schoten ook de jeugdschutters mee in de totaalwedstrijd. De dagwinst ging in deze laatste partij  verrassend naar Thijs Wijnen en Heleen Haenen !!   Er werd in deze laatste wedstrijd goed geschoten getuige het feit dat er liefst 9 schutters deze avond foutloos bleven. Dat waren: Sjon Wijnen, Yvonne Linders, Kevin Seelen, Frank Sengers, Fun Linssen, Liesbeth en Frans Coopmans, Heleen Haenen en Truus Wijnen.


Zaterdag 2 maart 2018

KEVIN SEELEN WINT WINDBUKSCOMPETITIE !!

Op vrijdag 2 maart j.l was de finale van de windbukscompetitie voor de jeugd. Het was Kevin Seelen die als overwinnaar uit de bus kwam. Hij liet maar 10 missers aantekenen op 250 schoten . Een klasse prestatie in het eerste jaar. Op een tweede plaats eindigde Bram Keulen, terwijl Jan Wijnen beslag wist te leggen op een derde plaats. In deze laatste wedstrijd schoten alle jeugdschutters mee met de senioren.


Donderdag 8 februari 2018

Nico Linskens nieuwe voorzitter St. Martinus

Afgelopen woensdag 7 februari  was de officiële presentatie en installatie van onze nieuwe voorzitter Nico Linskens. Nico is lid vanaf 2013 en maakt deel uit van de zestalcommissie. Hij is 57 jaar,en gehuwd met Wilma. Echtpaar Linskens heeft een dochter(Lydia) en een zoon (René), Hij is werkzaam in Helmond bij JVB Meatinsiders als controller. Onze schutters zijn zeer blij met deze aanstelling,en hopen dat onder zijn leiding de schutterij nog een lang leven beschoren zal zijn. Wij wensen Nico en Wilma alle succes en veel plezier toe.


Donderdag 8 februari 2018

Liesbeth en Lei winnen de negende wedstrijdronde !!

De negende wedstrijdronde kwam op naam van Lei Janssen en…hoe kan het anders..Liesbeth Coopmans !! Zij pakten met 2  missers de dagwinst. Op de tweede plaats eindigde het koppel Sjon Wijnen en Nico Linskens. Deze ronde bestond bijna geheel uit kleine punten, waardoor er  maar 1 schutter  (Lei Janssen) was die foutloos bleef. Volgende ronde is op  2 maart als ook de finale zal worden verschoten.


Zaterdag 3 februari 2018

Afscheid van Twan Smets als voorzitter.

Tijdens de jaarvergadering afgelopen vrijdag 2 februari is Twan Smets afgetreden als voorzitter van onze schutterij. Na een periode van 14 jaar vond hij het tijd voor een iets rustiger schuttersleven. In zijn regeerperiode heeft hij bepaald niet stil gezeten. Hij mag terugkijken op een bijzonder succesvolle periode waarin de schutterij , onder zijn leiding een schitterend nieuw onderkomen kreeg aan de Schorweg,  en is uitgegroeid tot een aansprekende schutterij waar  niet alleen de  leden maar ook de gehele  Maasbreese gemeenschap  trots  op mag zijn. Namens de vereniging bood  Jan Linders hem een boekwerk aan waarin vermeld alle hoogtepunten in zijn regeerperiode en ook de  ontwikkeling en  bouw van het  nieuwe schutterslokaal staan opgetekend. Dus het was een dik boek !! Zijn vrouw Mia ontving een fraai boeket bloemen als dank voor alle ondersteuning in alle  voorbije jaren. Tijdens deze vergadering werden secretaris Liesbeth Coopmans , penningmeester Jan Linders ,bestuurslid  Heleen Haenen  herkozen in het bestuur. Nieuw in het bestuur kwam Nico Linskens. Binnen afzienbare tijd zal het bestuur een nieuwe voorzitter presenteren.


 

Donderdag 1 februari 2018

Liesbeth en Fun winnen de 8ste wedstrijdronde

In de karig bezette 8ste wedstrijdronde van de onderlinge windbukscompetitie, wisten Liesbeth Coopmans en Fun Linssen beslag te leggen op de dagwinst. Zij waren met 1 misser over de 50 schoten op deze avond de beste. Op de 2de plaats eindigde Frans Coopmans en Heleen Haenen. Zonder missers waren: Truus Wijnen, Liesbeth Coopmans, Fun Linssen, Jet Sonnemans, Lei Janssen, Frank Sengers en Heleen Haenen. Volgende wedstrijd is op woensdag 7 februari


Maandag 22 januari 2018

Op zondag 21 januari j.l is  Ger Heldens, lid van onze schutterij,   in de St. Laurentiuskerk te Bocholt (B) opgenomen in de  Edele eed  broederschap van de Rode Leeuw en de H. Sebastianus. Er was een grote  afvaardiging van onze schutterij in Bocholt tijdens de plechtigheid aanwezig.


 

Vrijdag 19 januari 2018

Storm over de Schor !

Gisteren kregen we te maken met een ongekende  storm die ook Nederland teisterde . Met pijn en moeite konden we de overkapping redden,want deze kreeg het zwaar te verduren. Met de nodige stutten overleefden we deze natuurramp. Ook geen ongewaaide bomen of  vrachtwagens op de Schorweg, al kwam er wel iets aanwaaien van uit het dorp. Een trampoline kwam op een hoogte van 20 meter door  de lucht aanwaaien en lande tegen de omheining. Buiten een afgebroken steun aan het hekwerk bleef de schade beperkt.


1 Donderdag 18 januari 2018

De eerste wedstrijd in  het nieuwe jaar was de 7e wedstrijdronde van de onderlinge windbukscompetitie. En de eerste dagwinst kwam op naam van het koppel Jeanne Linders en Cor Platzbeecker. Op de 2e plaats eindigde het koppel   Sjon Wijnen/Jan Manders. De volgende schutters bleven deze keer foutloos : Sjon Wijnen - Frans Coopmans - Frank Sengers - Lei Janssen en Fun Linssen. Op de ranglijst blijft aan kop alles ongewijzigd.. Frank Sengers gaat op kop bij de heren, terwijl Truus Wijnen bij de dames de ranglijst aanvoert . De volgende wedstrijd is op woensdag  31 januari .


Zondag 7 januari 2018

Op zondag  7 januari kwamen we samen voor een gezellige nieuwjaarsborrel. Het was een fijn samenzijn, en met een goed gevuld buikje (dank aan Heleen) kunnen  we terugzien op een geslaagde opening van het nieuwe jaar.


 

Donderdag 21 december 2017

Mieke en Liesbeth winnen de zesde wedstrijdronde windbuks.

En al weer was het een dameskoppel  wat beslag wist te leggen op de dagwinst. In deze zesde wedstrijd  waren er prima resultaten te noteren, maar lieten de heren zich (al weer ) inpakken door de vrouwelijke schutters. Het  was het dameskoppel Mieke Sengers en Liesbeth Coopmans die  deze keer beslag wisten te leggen op de goed gevulde Kerstpot ! Op de tweede plaats eindigde het koppel  Jeanne Linders met Kevin Seelen. Kevin gelukte het zelfs om met 0 missers af te sluiten. Een geweldige opsteker in zijn eerste jaar in deze competitie.  Maar er waren meer  schutters die foutloos bleven. Dit waren : Sjon Wijnen, Truus Wijnen en  Frans Coopmans. Op de helft van de competitie gaat Truus Wijnen fier op kop. Zij heeft nog maar 1 misser.  Dan volgen Frans Coopmans en Frank Sengers  beiden met 2 missers. Dit was tevens de laatste wedstrijd van 2017. Komende zondag is er nog een jeugdwedstrijd . Op woensdag  17 januari zal de onderlinge windbukscompetitie worden hervat.


 

Donderdag 7 december 2017

Liesbeth en Truus pakken de dagwinst !

De 5e wedstrijdronde van de onderlinge windbukscompetitie  kwam op naam van Truus Wijnen en Liesbeth Coopmans. Deze wedstrijd was niet druk bezet, en er waren maar 5 schutters die ongeschonden het einde haalden. Op de tweede plaats eindigde Jeanne  Linders en Jan Manders. De volgende schutters behaalden foutloos het einde: Truus Wijnen, Jeannen Linders, Heleen Haenen, Peter Bessem en Fun Linssen . Op woensdag 20 december is de zesde en tevens laatste wedstrijd van dit jaar. Komende zondag is er weer een jeugdwedstrijd.


 

Donderdag 23 november 2017

Heleen en Win pakken de dagwinst in vierde wedstrijdronde

In de vierde wedstrijdronde van de onderlinge windbukscompetitie wisten Heleen Haenen en Win Grutters beslag te leggen op de dagwinst.. Op de tweede plaats eindigde het koppel Jeanne Linders en Frank Sengers. De deelname was deze keer met 20 schutters minimaal, echter de schietresultaten  waren goed te noemen. Desondanks wisten maar 6 schutters foutloos het einde te halen. Dat waren, in willekeurige volgorde: Truus Wijnen, Frans Coopmans, Jeannen Linders, Fun Linssen en Sjon Wijnen. Volgende wedstrijdronde is op woensdag 6 december.


Zondag 19 november 2017

Geweldig leuke Ceciliaviering !

Afgelopen vrijdagavond 17 november was het weer tijd voor een feessie ! Het was voor de eerste keer dat de organisatie gekozen had voor de vrijdagavond. Het bleek een succes. De Cecilia-viering mag als bijzonder geslaagd de boeken in. Op 19.00 uur stond er een  heerlijk diner gereed voor alle gasten. Dit was ook deze keer verzorgd door Niëns Horeca uit Maasbree, en dan weet je dat het genieten zal worden. Dus een goed begin van de avond. Iedereen genoot dan ook met volle teugen. Ook was er weer een tombola,  en tegen de klok van 23.00 uur een optreden van André Hazes uit Baarlo. Namens het bestuur dank aan iedereen die er bij was deze avond. Onder de link FOTO-ALBUM op deze site een beknopt verslag van het feest.


 

Dinsdag 14 november 2017

Ceciliamis 2017

Op zondag 12 november was de jaarlijkse H.Mis (Ceciliamis) ter intentie van overleden leden van schutterij, drumband, fanfare en M.M.K. (Maasbrees mannenkoor) . Het was een bijzonder mooie uitvoering muzikaal begeleid door fanfare en drumband. Het MMK  maakte er een stemmig geheel van. De H.Mis werd dit jaar druk bezocht.


Donderdag 9 november 2017

Liesbeth en Frank winnen de derde wedstrijdronde.

Liesbeth Coopmans en Frank Sengers slaagden er in om de dagwinst in te pikken in de derde wedstrijdronde van de onderlinge windbukscompetitie. Beiden hadden geen enkele misser. Ook bleven de volgende schutters foutloos in deze wedstrijd: Lei Janssen, Fun Linssen, Mien van Ninhuijs en Sjon Wijnen. Op de tweede plaats eindigde het koppel Mien van Ninhuijs en  Frans Coopmans. Volgende wedstrijd is op 22 november


 

Donderdag 26 oktober 2017

Uitslagen tweede wedstrijdronde windbukscompetitie.

Het samengestelde koppel Wilma Linskens en Frank Sengers wisten de tweede wedstrijdronde van de onderlinge windbukscompetitie als winnaar af te sluiten. Op de tweede plaats eindigde het koppel Jet Sonnemans met Frans Coopmans. Ook nu wisten diverse schutters foutloos het einde te halen . Dit waren: Eveline Sax, Frank Sengers, Frans Coopmans, Nico Linskens, Cor Platzbeecker en Truus Wijnen. Op woensdag 8 november is de derde wedstrijdronde ingepland.


Donderdag 12 oktober 2017

ONDERLINGE WINDBUKSCOMPETITIE VAN START.

Afgelopen  woensdag  11 oktober ging de onderlinge windbukscompetitie van start. Er kwamen 26  aanmeldingen voor de eerste wedstrijdronde. De resultaten waren zeer goed en iedereen had er zin in ! De dagwinst kwam in handen van het dameskoppel Fun Linssen en Truus Wijnen. Op de tweede plaats eindigde het koppel Win Grutters met Peter Van Lier . Er werden 25 schoten per schutter afgewerkt, waarvan 5 schoten  op de kleinste punten.  De volgende schutters behaalden foutloos het einde: Sjon Wijnen, Cor Platzbeecker, Frans Coopmans, Truus Wijnen, Frank Sengers en Heleen Haenen. De volgende wedstrijdronde is op woensdag 25 oktober.


 

Dinsdag 10 oktober 2017

Boom geveld door de wind

Op donderdagmiddag heeft boom 35 (van Hay en Mien van Ninhuijs ) het loodje gelegd !! Een aantal hevige rukwinden deden hem belanden op het hekwerk. De schade bleef beperkt. De boom zal klein gemaakt worden en er zal een vervanger worden gepoot. Overigens is de tuinploeg de afgelopen dagen zeer actief geweest. Alle hagen werden geknipt en geschoren en alle restanten zijn deskundig afgevoerd door transporteur Blomen en van Horen GMBH. Rest  nog de jaarlijkse snoeiwerkzaamheden, en dan kan de winter weer komen ! Onze dank aan de tuinmannen.


 

Maandag 2 oktober 2017

Buitenseizoen zware buks afgesloten .

Zondag 1 oktober is het buitenseizoen zware buks afgesloten met een onderlinge 3-tallenwedstrijd. Het trio bestaande uit Wilma Linskens,  Liesbeth  en Frans Coopmans wisten de eindzege binnen te halen. Komende woensdag starten we met een oefenavond windbuks. Deze competitie gaat dan van start op woensdag 11 oktober.


 

Maandag 25 september 2017

WILDSCHIETEN MET VEEL SCHUTTERSPLEZIER !

Aflopen zaterdag was de jaarlijkse uitwisseling met de schutters van St. Thomas van Aquino uit Blerick. Deze keer dus weer "Oppe Schor"" Onder een aangenaam najaarszonnetje werd er om wildpakketten geschoten. Onder leiding van  Nico en Peter werden er 7  zestallen geformeerd bestaande uit leden van de beide schutterijen. Het was tenslotte team 3 wat met de hoogste eer ging strijken. Leuk detail was dat ons jongste lid Jan Wijnen bij de winnaars behoorde !! Blijkbaar had oma hem goed geïnstrueerd! Uiteraard was er ook weer een prijsuitreiking en kwam iedereen in het bezit van een wildpakketje. De dag werd traditioneel afgesloten met een onderling samenzijn waarbij iedereen met volle teugen genoot  van deze, voor velen, "mooiste dag van het jaar"!!  Onze hartelijke dank aan de organisatie o.l.v. Heleen Haenen,   en aan allen die hier hun steentje aan bijdroegen. We verheugen ons nu al op het komende jaar wanneer wij weer te gast zijn Blerick. Zie beknopt  fotoverslag op deze site


Maandag 18 september 2017

SEIZOEN WINNEND AFGESLOTEN !

Afgelopen zondag was in Meijel bij schutterij St. Willibrordus het Dekenaal schuttersfeest 2017. Onder een stralend zonnetje werden we in Meijel welkom geheten. De schutters hadden er zin in, want het was de laatste officiële activiteit  van het seizoen. In de optocht kregen we weinig prijzen toebedeeld. Alleen onze Koningin Mieke mocht een tweede prijs ontvangen. Echter bij het schieten ging het stukken beter !! De A-B-C zestallen behaalden tijdens het korpsschieten allen de vereiste 36 punten . Het D-zestal scoorde er 34 ,maar behaalde hiermee toch nog een 2e prijs!. Het A-zestal  behaalde na 4 extra kavelronden de eerste plaats. Het B-zestal en het C-zestal lieten beide in de 1e kavelronde 2 missers noteren maar behaalden toch beiden  een tweede plaats in hun klasse !!  Dus toch nog een onverwachte  maar wel succesvolle afsluiting van het schietseizoen, wat qua prestaties een beetje onevenwichtig verliep. Onze gelukwensen aan de schutters met deze puike prestaties..


  

Maandag 11 september 2017

Geslaagde  dames 3-tallen wedstrijd.

Ondanks de absentie van de 2 Belgische schutterijen  (overbezetting)  mogen we terugzien op een geslaagde dames 3-tallenwedstrijd. In onderling overleg met de dames van schuttersgilde St. Lambertus uit Helden werden alle dames opgedeeld in 3-tallen en ontstond er onverwacht een  mix  van kwaliteiten waardoor het niveau hoog lag op deze middag. Mede door het feit dat de weersomstandigheden beter waren dan verwacht kon er in een ras tempo geschoten worden. Zo konden we met 20 volle kaarten de kaveling in gaan . Na een 2-tal kavelronden  op de normale punten kon de organisatie overschakelen naar de punten van 10 x 10 mm.  Ook toen duurde het nog  3 ronden voordat de beslissing viel. De eindoverwinning ging naar het trio  Mieke,Sanne en Ank die zusterlijk  de prijzen mochten delen. Na afloop was er nog een gezellig samenzijn. Volgend jaar zal dit  festijn hopelijk  een vervolg krijgen in Belgie !


Maandag 4 september 2017

Liesbeth Coopmans wint Koningswisselbeker 2017

Afgelopen zondag 3 september stond de  wedstrijd om de Koningswisselbeker op het programma. Er hadden zich 19 schutters aangemeld voor deze wedstrijd. Onder bijzonder fraaie weersomstandigheden was het goed toeven op de schutterswei. Na 4 ronden op de bölkes van 15 x 15  waren er nog 9 schutters over die verder kavelden op de kleine punten van 10 x 10.  Na nog eens vijf kavelronden van 5 schoten per schutter bleven er nog 3 schutters over die uit gingen maken wie als winnaar uit de bus zou komen.De grote ring ging er in en bemoeilijkte natuurlijk het schieten. Als eerste liet Nico Linskens een steek vallen,waarna zijn echtgenote Wilma eveneens verstek liet gaan. Het was tenslotte Liesbeth Coopmans die uiterst koel de beslissing bracht. Dus dit jaar 2 dames in de  koppositie !! Een geweldige prestatie van de dames. Deze  geweldige schuttersdag werd in stijl afgesloten met een lekkere hapje.


 

Woensdag 30 augustus 2017

Nieuwe beschermlagen aangebracht.

Afgelopen maandag en dinsdag zijn de wanden op het zuiden voorzien van een nieuwe verflaag. Al snel na de opening in 2009 bleek dat een gedeelte van de wandpanelen voorzien waren van een  foutieve coatinglaag. E.e.a. is nu door de leverancier perfect hersteld. Onze accommodatie ligt er weer piekfijn bij !


 

Zondag 27 augustus 2017

BEZOEK OUD LIMBURGS SCHUTTERSMUSEUM

Op zaterdag 26 augustus j.l. bezochten een aantal leden van onze schutterij het Limburgs schuttersmuseum in Steyl. De reis met de fiets was alleen al een beleving !! Onze reisgids Noud had een schitterende route voorbereid. Na ontvangst met koffie /vlaai kregen we een rondleiding o.l.v. onze schuttersvriend Wim Smedts. Ook lagen hier nog in bruikleen gegeven goederen van onze schutterij. Een oud vaandel (Volharding ) hing pontificaal in het museum. Het bezoek was zeer geslaagd en werd afgesloten  op een terras in het zomercarnaval vierende Boalder.


 

Maandag 21 augustus 2017

Gezellig  laatste Bondsfeest in Beringe.

Op zondag 20 augustus was schutterij St. Hubertus in Beringe gastheer voor alle schutters van de schuttersbond Juliana. Het was tevens het laatste Bondsfeest van dit seizoen. Ons A-zestal  leverde een goede prestatie met de volle 36 punten. In de vierde kavelronde ging het fout. Helaas vielen ze deze keer niet in de prijzen. Het B-zestal kwam met 35 punten 1 punt tekort voor de kaveling en moest genoegen nemen met een 5e plaats. Het C-zestal  eindigde met 33 punten op een 4e plaats. In de optocht kregen we de volgende prijzen toebedeeld: 2e prijs beste commandant. 3e prijs beste defilé. Onze bordjesdrager Thijs Wijnen behaalde  eveneens een 3e prijs.


 

Maandag 17 juli 2017

Bijzonder geslaagd schietfestijn 2017

Afgelopen zondag was ons jaarlijkse schietfestijn. We troffen het met het weer. Niet te warm en geheel droog. De schietomstandigheden waren eigenlijk perfect. Er was ook een onverwachte grote belangstelling . Ook maakten vele (campinggasten ) kennis met de Limburgse cultuur. Van Purmerend tot Groningen,maar ook onze schutters uit Barendrecht waren weer met een grote afvaardiging aanwezig. De muzikale bijdrage kwam voor het tweede jaar  voor rekening van joekskapel Toemarop. Zij zorgden voor een fijne schutterssfeer op de wei. Ook dit jaar was er weer windbuks schieten voor de jeugd.  De belangstelling begint te groeien. Hier hadden zich 9 schuttertjes geplaatst voor de kaveling. Na 5 kavelronde waren de winnaars bekend. Op de 1e plaats eindigde Rowena Koen, een 2e plaats was er voor Kevin Seelen, terwijl Thijs Wijnen de 3e plaats behaalde. Bij de strijd om het persoonlijk kampioenschap gaven enige schutters geen duimbreed toe, waardoor er een spannende kaveling ontstond. Het was tenslotte Jan Hermans die als winnaar uit de bus kwam. Op de 2e plaats eindigde Frank Seelen, terwijl  Peter Nelissen (America) als 3e eindigde. Bij de 4-tallen gingen de mannen van Het Maasdal met de 1e prijs aan de haal. Het team bestond uit   Wiek , Frank, Sven en Peter. Op de tweede plaats eindigde het Baarlose 4-tal van schutterij Kluthausen. Op de 3e plaats de Poolbargangers. Alles verliep mooi binnen het geplande tijdsbestek en om 20.00 uur werden de winnaars gehuldigd en kunnen we terugzien op een harstikke leuk sjuttefeessie!!  Zie fotoverslag op deze site


 

Dinsdag 4 juli 2017

OLS  MERKELBEEK

Op zondag 2 juli togen we met de bus naar het OLS in Merkelbeek. De organisatie had het goed voor elkaar. Een compacte schuttewei gaf een gezellige drukte aan. Er was veel en enthousisast publiek tijdens de optocht in de straten van Merkelbeek. De weersomstandigheden waren uitstekend. Een temperatuur ronde de 23 graden en een kleine bui tijdens de optocht mocht de pret niet drukken. Wij hielden het gelukkig droog. Deze keer geen biertent meer maar alleen een feesttent, waar degenen die niet van de (te harde) muziek hielden konden vluchten naar een 3-tal grote overkappingen. En er werd natuurlijk ook geschoten. Bij het korpsschieten behaalden we feilloos het einde. Echter in de tweede daar opvolgende kavelronde ging het jammer genoeg mis. Toch was het een zeer geslaagd OLS in Merkelbeek. Dus geen kavelen voor Martinus deze keer. Volgend jaar beter ?!


 

Maandag 3 juli 2017

Bouwvakkers bijna op vakantie !!!

Na enkele maanden van stevig aanpoten is ons bouwteam (op een haar) na gereed met de nieuwe aanbouw. In schuttersjargon heeft deze al de naam Hal 4 !! Nog enige details moeten afgewerkt worden en ze hopen voor de bouwvakvakantie alles op te leveren. Het ziet er schitterend uit en we hebben er een prachtige ruimte (compleet met zolder) bij gekregen. Vorige week is ook een aanvang genomen met de opbouw van de voormalige kiosk die vroeger op het Kennededyplein stond. Deze hebben we, na overleg met gemeente en het "Dorpsoverleg Maasbree", over mogen nemen en krijgt dus een plekje op het schuttersterrein. Inmiddels is dit zo ver gereed dat er alleen nog maar de bestrating in moet, en het elektra aangesloten. Het is nu al een aanwinst voor ons schuttersterrein.Er zal een speciaal meubilair in komen te staan, zodat onze oudere schutters hier met mooi weer nog eens oude herinneringen op kunnen halen. Op zondag 16 juli tijdens het schietfestijn is de officiële opening van onze nieuwe aanwinsten.


 


Maandag 26 juni 2017

Martinusdaag

Afgelopen zondag 25 juni was de jaarlijkse bedankdag voor alle medewerkers van de schutterij. Vroeger de Maedjesdaag en sinds enige jaren omgezet in Martinusdaag. Het weer werkte volop mee, want het was goed vertoeven op de schuttewei. De schutters en hun aanhang genoten dan ook met volle teugen Er werd afgesloten met een super barbecue die prima was verzorgd door een van onze sponsoren n.l. Henk Arts Catering. Tevens werd ons jongste uniformlid Jan Wijnen jr. officieel geïntstalleerd  als jeugkoning. Hij kreeg een fraai zilveren schild wat Jan trots zal dragen op het komende OLS feest !! Zie ook de foto-album op deze site.


Maandag 19 juni 2017

BONDSFEEST IN REUVER

 

Op Zondag 18 juni , op vaderdag, mochten we het tweede bondsfeest van 2017 vieren met onze schuttersvrienden in Reuver bij schutterij Sint Barbara. De dag begon , zoals voorspeld, met een hartelijk zonnetje, dat naarmate de dag vorderde steeds enthousiaster ging schijnen. Om 12 uur kregen alle bestuursleden, koningsparen, koningen en andere genodigden dan ook een bijzonder warm welkom bij het gemeentehuis van de gemeente Beesel, aan de markt van Reuver. Na een hartelijk ontvangst van burgemeester Petra Dassen, mocht iedereen zich opstellen op de markt voor een goed bezochte optocht door de Reuverse straten. Na de optocht trok het bonte gezelschap naar het schuttersterrein van de schutterij ,gelegen vlak tegen de Duitse grens. Bij het inschieten van de buks bleek dat we een storing aan het geweer hadden,waardoor we met de door St. Barbera beschikbaar gestelde buks mochten/moesten schieten. Blijkbaar zijn dus niet alle buksen hetzelfde, want geen enkel zestal behaalde de kavelronde. Het A-zestal schoot 34 punten. De B –zestal kwam tot 32,  en het C-zestal haalde er  30 naar beneden. Bij de jeugd behaalde Jan Wijnen een derde plaats. In de optocht hadden we geen succes.  Waarschijnlijk zaten we weer te diep in de grabbelton ?  Alleen onze commandant werd bedeeld met een 1e plaats !!  Door het feit dat ons koningspaar op vakantie was,en de reservekoning moest werken liep Wiel Blomen in de optocht mee als koning. Hij deed dit met veel flair.


 

Maandag 12 juni 2017

FINALE SCNL  EINDIGT  MET EEN DIEPTEPUNT !

Afgelopen zondag was de finalewedstrijd van de S.C.N.L competitie in Venray bij het ZandakkerGilde. De weersomstandigheden waren zonnig en warm. Deze laatste wedstrijd werd geschoten op de kleine punten. Of dit laatste, of de  zon de oorzaak is geweest van de  slechte schietresultaten zal een onbeantwoorde vraag blijven. Niet alleen  onze schutters bakten er op deze dag weinig van waardoor er een verrassende eindoverwinnaar kwam. Schutterij St. Urbanus uit Grashoek verraste vriend en vijand en ging  zeer terecht en verdient met de eindzege aan de haal!! Onze gelukwensen. In het dagklassement eindigde ons  A-zestal  op een 10 e en laatste plaats.  Zij  behaalden 52 punten !!!!  De B-schutters  eindigden eveneens als laatste in hun klasse met 56 punten.  Het C-zestal  kwam ook niet verder dan 53 punten. In de eindstand  duikelde ons A-zestal van een 5e naar de 9e plaats. Het B-zestal ging van een 6e naar een 8e plaats, terwijl  de C-schutters tenslotte eindigde op een 10e plaats. Kortom een SCNL-competitiejaar om zeer snel te vergeten !! Komende zondag revanche in Reuver op het Bondsfeest ?


 

woensdag 7 juni 2017

Truus Janssen-Daniëls overleden.

In de nacht van 3 juni is Truus Janssen-Daniëls  op  84-jarige  leeftijd overleden. Truus was ruim 38 jaar lid van onze schutterij. In 1967 en in 1986 vormde zij, samen met haar in december j.l. overleden man Wiel, het koningspaar van onze schutterij. Truus was altijd zeer betrokken bij  de schutters, en heeft bergen werk verzet voor de schutterij . Vooral de keuken was haar domein. Op vrijdag 9 juni is er om 10.30 uur een uitvaartdienst in de St. Aldegundiskerk, waarna crematie in het crematorium de Blerickse Bergen. Wij verzoeken alle, die in de gelegenheid zijn, om hierbij aanwezig te zijn.


 

Dinsdag 6 juni 2017

PINKSTERBÖLKESDAAG 2017 was geweldig feest!!

Op Pinkstermaandag was de jaarlijkse wedstrijd 3-tallen schieten van onze schutterij .Deze keer gekenmerkt door een zeer grote opkomst en met werkelijke uitgelezen weersomstandigheden. Er werden 43 kaarten in de wedstrijd geplaatst en tenslotte wisten  zich liefst 21  drie-tallen te plaatsen voor de kavelronden. De kaveling ging op kleine punten ,en vele schutters hielden lang stand. Toen de achter op de bölkes schijnende zon er zich mee ging bemoeien werd al spoedig het kaf van het koren gescheiden. Er bleven tenslotte 3 drietallen over die onderling gingen uitmaken wie tenslotte met de (goedgevulde )dagprijs aan de haal kon gaan. Het was tenslotte, na een extra kavelronde van 7 schoten per schutter op de kleine punten , het trio bestaande uit Leo Jacobs, Frank Sengers en Twan Smets die al winnaars uit de bus kwamen. Op de 2e plaats eindigde het trio Hay van Ninhuijs, Wilma Linskens en Jos Haenen. Op de derde plaats eindigde  Heleen Haenen, Twan Smets en Win Grutters. Onze gelukwensen aan alle winnaars, en grote dank aan de schietcommissie voor deze perfect georganiseerde wedstrijddag !


 

Maandag 29 mei 2017

1e Bondschuttersfeest in Grubbenvorst zeer warm !!

Het eerste Bondsschuttersfeest van de Bond Juliana was in goede handen bij de schutters van  St. Jan in Grubbenvorst. Onder tropische temperaturen moesten de schutters op deze dag aan de bak. Onze schutters hielden de buis in ieder geval strak !!Het A-zestal behaalde een gedeelde 1e plaats. Het B-zestal eindige op een tweede plaats. De C1 behaalde een 5e plaats. Het D-zestal behaalde een 5e plaats. Succes was er voor onze jeugdschutters. Jan Wijnen jr. behaalde in de groep 12-14 jaar een 1e plaats, terwijl broertje Thijs in de groep 9-11 jaar een 3e plaats wist te behalen. In de optocht kregen we een 3e prijs voor mooiste geheel en een 3e prijs voor beste houding. Drumband kreeg een tweede prijs,terwijl commandant Jos Haenen een 3e plaats wist te behalen.


Maandag 22 mei 2017

Geslaagde Koningsreceptie

Op zaterdag 20 mei j.l. kregen onze nieuwe koningen , Gerrit Sengers , Thijs Driessen en Jan Wijnen jr. een receptie aangeboden in Zaal Niens. Vooraf werd het nieuwe Koningspaar door de schutters opgehaald op de Acaciahof. Na een toost op het nieuwe koningspaar ging het in optocht door het centrum van Maasbree naar zaal Niëns. De receptie werd  druk bezocht, en namens de gemeente Peel en Maas was wethouder Paul Sanders aanwezig. Na afloop was er nog een groot Koningsbal tot in de late uurtjes. Voor een fotoverslag zie fotoalbum.


Zondag 14 mei 2017

Derde wedstrijd SCNL in Maasbree

We hielden het gelukkig droog afgelopen zaterdag tijdens de derde wedstrijd van de SCNL-competitie. Wel was er een straffe wind, maar dat had geen invloed op de schietresultaten. Eerder was de zon achter op de bölkes  een grotere tegenstander.Onze A-schutters lieten in deze wedstrijd 1 punt staan en eindigde hierdoor in de middenmoot. Het B-zestal  behaalde een score van 67 punten. De C1 haalde 68 punten naar beneden, terwijl de C2  eindigde met 65 punten. In de tussenstand bezet ons A-zestal  met 213 punten een 5e plaats. Het B-zestal staat op een 6e plaats met 206 punten. De C1  bezet met 196 punten een vierde plaats. Alle schutters beleefden een geslaagde schietdag in Maasbree!!


 

Woensdag 10 mei 2017

Op dinsdag 9 mei hadden we een 13-tal leden van Jong Nederland op bezoek. Zij kregen tekst en uitleg over de schutterij, en natuurlijk werd er geschoten. Mieke Thijssen behaalde de eerste prijs, Tren en Theis werden tweede en derde .De begeleiding was in handen van Yvonne Linders en Sjon Wijnen.Maandag 8 mei 2017

Afgelopen zaterdag was er weer een drie-tallenwedstrijd. Het werd een damesdag, want zij deelden op alle fronten mee om de prijzen. Als winnaar kon het trio Ank van Deursen, Heleen Haenen en Mia Smets in het zonnetje worden gezet. Op de tweede plaats eindigde het drietal Liesbeth Coopmans, Ger Heldens en Peter Van Lier. Op de derde plaats tenslotte Fun Linssen , Thijs Driessen en Twan Smets . De volgende schutters bleven in deze wedstrijd zonder misser :Jos Haenen, Mia Smets , Ank van Deursen, Heleen Haenen, Peter Van Lier, Liesbeth Coopmans, Twan Smets en Hay van Ninhuijs


Vrijdag 5 mei 2017

DODENHERDENKING MAASBREE

Ook dit jaar nam onze schutterij ,samen met het MMK en fanfare deel aan de dodenherdenking op 4 mei. Deze zesde uitvoering werd druk bezocht door de Maasbreese inwoners. Namens de Oud Indie-strijders legden de heren Trepels en Walraven een krans . Namens de gemeente Peel & Maas was  wethouder Paul Sanders vertegenwoordigd.


 

Vrijdag 28 april 2017

Truus,Thijs en Nico winnen de tweede ronde van de
3-tallenwedstrijd!!!

Een ijzig koude wind joeg over De Schor en de meeste bölkes werden er af " gerazeld " i.p.v. geschoten. Toch bleef er één trio bijzonder koel onder deze omstandigheden. Dat was het gelegenheidstrio Truus Wijnen, Thijs Driessen en Nico Linskens.  Zij veroverden de eerste plaats en daardoor ook de  goed gevulde dagprijs. Op de tweede plaats eindigde een drietal bestaande uit Hay van Ninhuijs, Gerrit Sengers en Fun Linssen, terwijl het drietal Win Grutters Alfonsa Sturminsky en Jos Haenen beslag wist te leggen
op de derde plaats Zonder misser bleven alleen Frank Sengers en Thijs Driessen. Fijn dat het binnen aan de bar een stuk aangenamer was en de oranje gekleurde snacks er beter in gingen dan de bölkes er af !!


 

Dinsdag 25 april 2017

GERRIT SENGERS KONING 2017

Op zondag 23 april stond het  Koningsvogelschieten op het programma. Het weer werkte bepaald niet mee. Gelukkig bleef het droog, maar de  temperatuur  was niet bepaald aangenaam te noemen. Na een heerlijke brunch kwamen het eerst onze jeugdleden aan  de buks voor de titel jeugdkoning St. Martinus 2017 .Hier kwam Jan Wijnen als winnaar uit de bus .Hierna werd geschoten voor de titel Onderkoning . Het was Thijs Driessen die met het 44e schot de vogel naar beneden haalde. Er waren 11 deelnemers die zich melde voor de loting van het koningsvogelschieten. Het was tenslotte Gerrit Sengers die met het 46e schot de vogel feilloos naar beneden haalde. Hij zal met zijn echtgenote Mieke onze schutterij als Koningspaar voorgaan in het nieuwe schietseizoen. Alle koningen werden geïnstalleerd door wethouder Paul Sanders, waarna er gezamenlijk nog een feestje werd  gevierd  op de goede afloop. Voor foto’s zie foto-album.


 Maandag 24 april 2017

Weinig succes op 2e S.C.N.L. –wedstrijd in Baarlo

Zaterdag 22 april 2017 werd onder wisselende weersomstandigheden volop geschoten  op de schuttersweide van de schutterij Sint Antonius en Sint Petrus Baarlo. Het werd een middag, die in het teken stond van de wisselende weersomstandigheden . Felle winden werden afgewisseld met een lekkere zonneschijn, om vervolgens plaats te maken  voor een flinke afkoeling. Omdat het daags voor ons Koningsvogelschieten was, waren diverse vaste schutters niet aanwezig. Er was ook nog werk te verrichten ”Oppe Schor” . Dat betekende dat dit wel degelijk invloed  had op de behaalde resultaten !! Het werd in ieder geval geen bijzonder succesvolle dag.  De A behaalde met 70 punten een gedeelde 8e plaats, terwijl het B-zetal een 7e plaats behaalde met 69 punten. Het C-zestal kwam niet verder dan een 9e plaats en scoorde 60 punten. Volgende keer is deze wedstrijd op onze schutterswei.


 

KONINGSVOGELSCHIETEN  ZONDAG 23 april-2017

Komende zondag 23 april is het weer zo ver. Wie gaat Koning Cor Platzbeecker opvolgen ?. Dan houden we  het Koningsvogelschieten . De grote dag voor de schutters van St. Martinus uit Maasbree . Het programma is als volgt :

10.45  uur : Verzamelen op parkeerplaats  Jumbo supermarkt.

11.00 uur: Optocht naar  het schuttersterrein ”OPPE SCHOR” a/d Schorweg.

11.45  uur : Maken van een groepsfoto.

12.30 uur: Aanvang Brunch.

Om ca 14.30 uur is middels een  gebed onder de schietbomen de officiële opening van het Koningsvogelschieten 2017. Hierna  zullen  de huidige Koning Cor Platzbeecker  en onderkoning Winand Grutters ontheven worden uit hun functie. Hierna is het de eer aan burgemeester Wilma Delissen –van Tongerlo om het openingsschot te doen. Vervolgens zullen onze  beschermheer Gerard Rabelink, voorzitter Twan Smets en commandant Jos Haenen haar volgen. Hierna kunnen de wedstrijden van  start gaan. Eerst zal er geschoten worden voor de titel onderkoning, waarna de  jeugdige schutters uit gaan maken wie zich als jeugdkoning mag laten huldigen. En als laatste zal er geschoten worden om de titel koning van St. Martinus. Rond de klok van  17.30 uur zullen dan de nieuwe koning en onderkoning bekend zijn en zal de installatie plaats vinden. Deze  installatie zal  worden gedaan door  wethouder Paul Sanders . Hierna is er feest !!

 Onze schutters heten u welkom vanaf 14.30 uur.


 

Woensdag 12 april 2017

SCNL seizoen van start !!

Afgelopen zondag was  in Grubbenvorst  bij St. Jan de eerste wedstrijd  van de SCNL-competitie. Het schitterende weer werkte mee aan een geslaagde schuttersdag. Ons A-zestal  behaalde ongeschonden de eindstreep en behaalde de volle 72 punten. Het B-zestal  had 2 missers . Het C-zestal  liet 4 punten staan, terwijl de C2  6 missers liet aantekenen.  In de A-Klasse gaan 5 schutterijen aan de leiding met allen 0-missers. In de B-Klasse  neemt ons zestal een gedeelde 4e plaats in. In de C-klasse  is er een 5e plaats. Op zaterdag 22 april is de volgende wedstrijd in Baarlo bij St. Antonius en St. Petrus.


OPTOCHTNUMMER OLS 2017 BEKEND !

Tijdens de onlangs gehouden loting voor de volgorde tijdens de optocht  bij het  OLS in Merkelbeek kwamen wij als nummer 119 uit de bus.


 

Dinsdag 4 april 2017

VLAG IN TOP !

Gisteren ging de vlag in top. De medewerkers van v.d. Beuken Bouw stelden de spanten en we bereikten het hoogste punt !! Komende woensdag gaat het dak er op en wordt de kopgevel afgewerkt. In het oude gedeelte start de heropbouw van de werkplaats. Er zal een geheel nieuwe indeling komen.. Tevens komt er in het nieuwe gedeelte een apart toilet.Zondag 2 april 2017

Eerste 3-tallenwedstrijd verschoten !

Ook dit seizoen zullen er weer een aantal 3-tallenwedstrijden verschoten worden. De eerste was afgelopen zaterdag 1 april. Ondanks het  niet al te beste weer (regen) waren er voldoende schutters om er een spannende oefenmiddag van te maken. Op de harken waren grote, kleine en stekken geplaatst. Zonder misser bleven Truus Wijnen, Thijs Driessen en Nico Linskens. Een derde plaats was er voor het 3-tal Wilma Linskens, Liesbeth Coopmans en Win Grutters. De tweede plaats ging naar Peter Bessem, Hay van Ninhuijs en Fun Linssen. Als winnaar kwam het 3-tal bestaande uit Cor Platzbeecker, Thijs Driessen en Nico Linskens uit de bus. Zij wonnen de dagprijs. De volgende drietallen wedstrijd is op 27 april.


 

Maandag 20 maart 2017

BUITENSEIZOEN GEOPEND .

Afgelopen zondag  19 maart gingen we van start met de zware buksen. Het weer was niet al te best, want er woei een koude wind over de Schor. Desondanks waren er vele schutters present om deze opening van het nieuwe seizoen niet te missen. Komende zondag 25 maart is er weer oefenen. Aanvang is dan 15.00 uur. Tevens is er een wedstrijd voor de jeugd.


 

Zondag 12 maart 2017

OMA-ACTIE succesvol afgesloten !

Afgelopen vrijdag en zaterdag hielden wij weer onze jaarlijkse Oude Metalen Actie. Op vrijdag werden de buitengebieden en industrieterrein  van Maasbree bezocht en op de zaterdag was ook nog eens de dorpskern aan de beurt. Mede door het geweldige voorjaarsweer en de opbrengst kunnen we terugzien op een zeer geslaagde actie. Het bestuur dankt iedereen die hierbij zijn handen uit de mouwen stakZaterdag 11 maart 2017

FRANK SENGERS EN HELEEN HAENEN WINNAARS WINDBUKSCOMPETITIE!!

 

 

Heleen Haenen(dames ) en Frank Sengers(heren) waren dit jaar de winnaars van de onderlinge windbukscompetitie. Afgelopen vrijdagavond was er een feestelijke finale-avond van onze winterse schietactiviteiten. Namens de wedstrijdorganisatie sprak  Frans Coopmans zijn dank uit voor de grote deelname,en mocht Peter Bessem  de prijsuitreiking voor zijn rekening nemen. Voor Heleen Haenen was het een beetje dubbel feest, want zij wist met Thijs Driessen ook nog eens beslag te leggen op de dagwinst. Hierin eindigde het koppel Jan Manders/Liesbeth Coopmans op een tweede plaats. In deze laatste wedstrijd bleven de volgende schutters foutloos: Sjon Wijnen,Nico Linskens, Jan Manders, Liesbeth Coopmans, Heleen Haenen,Peter Bessem en Thijs Driessen. Hiermee kunnen we met een goed gevoel de winter afsluiten en met de lente in het vooruitzicht ons gaan richten op de zware buksen. Komende zondag 19 maart starten we het buitenseizoen met een eerste oefenwedstrijd.Maandag 6 maart 2016

Vandaag is Bouwbedrijf van de Beuken uit Maasbree gestart met de uitbreiding van ons schutterslokaal. Loonbedrijf Hermans uit Maasbree heeft de aanbouw uitgegraven en gelijk voorzien van een geschikte grondlaag.
Binnenkort  zullen de poeren gestort worden, en kunnen we verder met de aanbouw. De afwerking zal grotendeels in eigen beheer uitgevoerd gaan worden.


.

Donderdag 23 februari 2017

Weer 2 dagwinnaars windbukscompetitie !!

In de negende wedstrijdronde van de onderlinge windbukscompetitie moesten weer 2 koppels de dagwinst delen!! Het koppel Hay van Ninhuijs die ook in deze ronde een koppel vormde met Mieke Sengers wisten in de vorige wedstrijd eveneens  beslag te leggen op de dagwinst. Echter deze keer moesten ze deze  delen met  het koppel Liesbeth Coopmans/ Cor Platzbeecker.. De volgende schutters lieten geen enkel punt staan: Liesbeth Coopmans ,Mieke Sengers, Mien van Ninhuijs, Cor Platzbeecker, Hay van Ninhuijs, Frans Coopmans, Nico Linskens en Frank Sengers. Laatstgenoemde blijft op kop gaan, terwijl bij de dames Heleen Haenen, ondanks een misser, de koppositie nog vast in handen heeft. Op  vrijdagavond 10 maart  is dan de feestelijke finaleronde. Nu eerst “ VESTELAOVEND” !


Donderdag 9 februari 2017

DE ACHTSTE WEDSTRIJDRONDE GLADJES VERLOPEN .

In de 8e wedstrijdronde ging de dagwinst naar het mixkoppel Mieke Sengers/Hay van Ninhuijs.  Zij wisten in deze ronde, die bijna geheel op kleine punten werd verschoten, het einde te halen met maar 1 misser !! De tweede plaats kwam op naam van het koppel Evelien Sax /Frans Coopmans. Zij hadden ook 1 misser maar deze was eerder in de wedstrijd. De volgende schutters gingen  foutloos naar het eindsignaal: Heleen Haenen, Mien van Ninhuijs, Liesbeth Coopmans, Sjon Wijnen, Hay van Ninhuijs, Frans Coopmans en Lei Janssen. Bij de heren blijft Frank Sengers de koploper, terwijl ook Heleen Haenen bij de dames  geen krimp gaf. Volgende wedstrijd is op 22 februari.


Maandag 30 januari 2017

Jaarvergadering

Op de jaarvergadering op vrijdag 27 januari  werden de aftredende bestuursleden Peter Bessem en Gerrit Sengers met grote meerderheid van stemmen herkozen als bestuurslid. Liesbeth Coopmans nam in de zestal commissie de plaats in van Hay van Ninhuijs die zijn zittingsperiode er op had zitten.


 

Donderdag 26 januari 2017

Truus Wijnen en Lei Janssen winnen de 7e wedstrijdronde !

De eerste wedstrijd van het nieuwe jaar leverde een winst op voor het koppel Truus Wijnen en Lei Janssen. Een bijzonder gezellige wedstrijd-avond ging hier aan vooraf. De 7e wedstrijdronde werd bijna volledig geschoten op de kleine punten maar dat deerde de volgende schutters niet. Zij gingen foutloos over de meet : Truus Wijnen, Fun Linssen, Heleen Haenen, Sjon Wijnen, Frank Sengers, Win Grutters, Nico Linskens en Frans Coopmans. Laatstgenoemde blijft koploper. Op de voet gevolgd  door Frank Sengers. Medekoploper Marc Frankena liet in deze wedstrijd 1 punt staan en zakte naar een derde plaats. Bij de dames blijft Heleen aan op koppositie.De volgende wedstrijdronde is op 8 februari.


Maandag 9 januari 2017

Gezellige Nieuwjaarsborrel !!

De eerste activiteit in het nieuwe jaar was de Nieuwjaarsborrel op zondag 8 januari j.l. Deze was minder druk bezocht dan in voorgaande jaren ! Ondanks dat er wat minder mensen waren, was het uiterst gezellig. Onze keukenmeisjes zorgden met een heerlijke buffetje met warm vlees voor een goede "roetsj" in het nieuwe jaar !


Maandag 9 januari 2017

Oze Moep spúlt hoofdrol in de Boorebroelof 2017 !!

Tiedes de prissentasie van ’t Boorgezelschap van de APK (Aoj Garde) is oze vaandeldrager en vlaggescheep Moep gekoze toet boorebroedegom van ’t booregezelschap 2017 . Moep haed natuurlijk al unne brok ervaring, want hae waas al ens lid van un booregezelschap. In 2011 waas hae getuuge beej ’t booregezelschap van St. Martinus. Hae veel toen veural op door zien geweldige zangpartiejje op ’t Wozocoplein woedoor det ze dit jaor nie leijje op de kerktoren hebbe motte legge. Die loge al los !! .Hae makde daodoor op de buun toen zoevuul indruk op de broed , det die unne gas mand later as maag beej öm introk. Det haed neet lang gedeurd,want in de tössetiëd hebbe ze neet stil gelaege op de  schilf want dao is ok al un wich wat rongk schravelt op de plaats.  De boorebroelof in Bree ken dus neet kepot dit jaor !!


 

Donderdag 29 december 2016

Jeugdleden sloten het jaar af.

Op woensdagmiddag   28 december j.l  sloten onze jeugdschuttertjes met een feestmiddag  het jaar af. Er waren 8 schuttertjes aanwezig op deze middag.  De jeugdcommissie (Sjon Wijnen en Yvonne Linders )  had een leuk programma samengesteld. Dat begon met  wedstrijd op bowlingcentrum Niëns, waarna  men kon  tombola-schieten met vele leuke prijsjes . En er kon gesjoeld worden en er werd  afgesloten met een lekker frietje en snacks. Kortom een geslaagde middag voor onze jeugdige leden die zich op deze middag goed vermaakten. Hierboven een foto-impressie


Donderdag 22 december 2016

Nico en Jan winnen de zesde wedstrijdronde !

In de laatste wedstrijd van 2016 ging het koppel Jan Manders/ Nico Linskens aan de haal met de dagprijs. Zij schoten, in een door Kerstvakanties uitgedund deelnemersveld ,een sublieme partij. Deze keer schoten we wisselend grote en kleine punten, maar de volgende schutters lieten zich niet van de wijs brengen en behaalden foutloos de eindstreep: Mien van Ninhuijs, Debbie Steegh, Heleen Haenen, Frank Sengers en Jan Manders. Doordat koploper Hay van Ninhuijs in deze wedstrijd 2 punten liet staan kwamen er nu 3 schutters op kop. Dat zijn Frans Coopmans, Marc Frankena en Frank Sengers. Frans Coopmans moet nog 1 wedstrijd inhalen en indien hij deze foutloos weet af te sluiten is hij de nieuwe koploper ! Bij de dames blijft Heleen Haenen op nummer 1 staan. De volgende wedstrijdronde zal verschoten worden op woensdag 25 januari .


Zondag 18 december 2016

Afgelopen week hebben we met enkele leden onze "Schutterswei " winterklaar gemaakt. Liefst 3 volle aanhangers (geplette) bladeren werden afgevoerd. E.e.a. stond o.l.v. de mental coach  van de tuinploeg,  gardenier  Wiel Blomen .Ook werd er flink gesnoeid en was het onrustig in het  struikgewas. Komende maandag is de finishing touch en kan de winter komen. Alle medewerkers bedankt voor jullie inzet.


Dinsdag 13 december 2016

Wiel Janssen overleden .

Op zondag 11 december overleed op 85 jarige leeftijd, in  zijn  vertrouwde omgeving,  ons rustend schutterslid Wiel Janssen. Hij was ruim 58   jaar lid van de schutterij en heeft ook deel uitgemaakt van ons eerste zestal in tal van wedstrijden. In 1967  werd hij voor de eerste keer koning. In 1986 gelukte hem dat wederom en vormde hij trots, samen met zijn vrouw Truus, het  koningspaar  van onze schutterij. Op vrijdag 16 december  a.s. is er om 10.00 uur een dienst in de St. Aldegundiskerk in Maasbree, waarna de crematie zal plaatsvinden  in het crematorium de Blerickse Bergen. Wiel zal  tijdens dit   laatste afscheid worden begeleid door zijn kleinkinderen. Wij verzoeken alle leden, die in de gelegenheid zijn,  om in  deze  dienst aanwezig te zijn.


 

Donderdag 8 december 2016

Wederom dubbele overwinning in een wedstrijdronde van de onderlinge
windbukscompetitie

In de vijfde wedstrijdronde van de onderlinge windbukscompetitie, die afgelopen  woensdag werd verschoten,  waren er wederom 2 koppels die de dagprijs mochten delen !!Dat was het koppel Heleen Haenen/ Don Grutters en het koppel Ank van Deursen/Win Grutters .Zij allen lieten geen enkel puntje staan. De wedstrijd kende een bijzonder hoog niveau. Er bleven deze keer liefst  14 schutters foutloos !! En dat terwijl het grootste gedeelte van de wedstrijd op de zeer kleine punten geschoten moest worden. De volgende schutters behaalden allen foutloos het einde : Mien van Ninhuijs, Marc Frankena, Hay van Ninhuijs, Frans Coopmans, Heleen Haenen, Don Grutters, Ger Heldens, Frank Sengers, Lei Janssen, Truus Wijnen, Sjon Wijnen, Win Grutters, Ank van Deursen en Peter Bessem. Aan kop bij de heren gaan Marc Frankena en Hay van Ninhuijs met 0 missers. Gevolgd door Frank Sengers en Frans Coopmans  (1 misser). Bij de dames gaat  Heleen Haenen op kop met 3 missers. Zij wordt gevolgd door Liesbeth Coopmans met 6 missers. De volgende wedstrijdronde is op woensdag 21 december. Aangezien er diverse mensen met vakantie zijn, zal bekeken worden of er een ruimere mogelijkheid bestaat voor het inhalen van deze wedstrijd?! 


 

Donderdag 24 november 2016

Spannende vierde wedstrijdronde windbukscompetitie.

In de vierde wedstrijdronde van de onderlinge windbukscompetitie ging de dagwinst naar het koppel Peter Bessem/ Twan Smets. De wedstrijd, die bijna geheel op kleine punten geschoten (4x4x4) werd, kende een spannend verloop. Op de tweede plaats eindigde het koppel Yvonne Linders/Liesbeth Coopmans met 2 missers. Een derde plaats was er voor Lei Janssen/Lei Linssen eveneens met 2 missers. In deze ronde behaalden maar 8 schutters foutloos het einde. Dit waren : Liesbeth Coopmans, Mien van Ninhuijs, Jan Manders, Frans Coopmans, Cor Platzbeecker (dit jaar een goede start !) ,Peter Bessem, Twan Smets en Hay van Ninhuijs. De volgende ronde is op woensdag 7 december.


Zondag 20 november 2016

CECILIA-MIS

Op zaterdag 19 november   was onze jaarlijks H. Mis t.i.v . overleden leden van onze schutterij. Dit samen met de leden van fanfare ,drumband en het Maasbrees mannenkoor. Voor veler  gevoel een mooie uitvoering. De muzikale uitvoeringen van de verenigingen gaven ook nu  weer een apart cachet aan deze H.Mis. Helaas was ook nu  de  terugloop in het aantal kerkgangers steeds duidelijker zichtbaar. Desondanks was het fijn om er bij te zijn. Het geeft een fijn gevoel van saamhorigheid !


 

Zondag 13 november 2016

Geslaagde Ceciliaviering.

Op zaterdag 12 november j.l vierden wij  in ons clublokaal "Oppe Schor"" het  jaarlijkse  Ceciliafeest.
Na een heerlijke diner, was er gezorgd voor voldoende vermaak en vertier. Ook was er weer een tombola met fraaie prijzen. Maar vooral ook was de  muzikale bijdrage van  3 troubadours  op deze avond  bijzonder geslaagd te noemen. En  er was een huldiging van een  jubilaris. Het was  Hay van Ninhuijs die voor zijn 12½ lidmaatschap eens extra in het zonnetje werd gezet. Hay was in deze periode 2 x Koning van onze schutterij . In 2006 vormde hij samen met zijn vrouw Mien het Koningspaar en in 2013  ging hij samen met zijn  dochter Evelyn onze schutters voor. In deze periode was hij tevens  3 jaar bestuurslid, en hij  maakt tot op heden nog deel uit van de zestalcommissie. Ook was hij veelvuldig aanwezig met de nieuwbouw van ons schuttershuis in 2009 . Hij ontving een fraaie oorkonde en lovende woorden, Zijn wederhelft  Mien ontving een bloemboeket.


.

Donderdag 10 november 2016

Dagwinst 3e ronde windbukscompetitie voor Truus en Hay !

Tijdens  de derde ronde  van de onderlinge windbukscompetitie op woensdag 9 november, wisten Truus Wijnen en Hay van Ninhuijs beslag te leggen op de dagwinst. Zij lieten geen enkele misser noteren. Op de tweede plaats eindigde het koppel Liesbeth Coopmans met Frank Sengers. Bij hen bleef 1 punt staan. De wedstrijd kende weer een hoog niveau. Of dit te wijten is aan de nieuwe buksen ?? De volgende schutters bleven foutloos: Frans Coopmans, Hay van Ninhuijs, Truus Wijnen, Cor Platzbeecker, Frank Sengers, Mieke Sengers, Mien van Ninhuijs en Marc Frankena. . De volgende wedstrijdronde is op woensdag 23 november. Komende zaterdag vieren we eerst het Ceciliafeest.


Donderdag 27 oktober 2016

Mark en Wim winnen de tweede wedstrijdronde !

In de tweede wedstrijdronde van de onderlinge windbukscompetitie  kwam de dagzege op naam van het koppel Wim Smedts en Mark Frankena .Op de  tweede plaats eindigde het koppel Hay van Ninhuijs met Daniel de Lepper. Ook deze keer waren de schietresultaten van een goed niveau.  De volgende schutters wisten ongeschonden het einde te halen: Heleen Haenen, Frank Sengers , Twan Smets , Mark Frankena , Piet Seelen , Frans Coopmans en Hay van Ninhuijs. De volgende wedstrijdronde is op woensdag  9 november.


 

Donderdag 13 oktober 2016

WINDBUKSCOMPETITIE VAN START

Afgelopen woensdag is de windbukscompetitie 2016-21017 van start gegaan. Er kwamen 34 schutters opdagen die zich de komende wintermaanden gaan meten en strijden om de dagwinst. Overigens  lag het niveau al direct vrij hoog. Er werden zeer goed resultaten behaald ondanks dat het  grootste deel van de wedstrijd op de kleinste punten werd geschoten. In deze eerste wedstrijd waren er gelijk 2 koppels die foutloos de eindstreep wisten te halen. Dit waren Heleen Haenen met Cor Platzbeecker en het koppel Jos Haenen Frank Sengers. Zij moesten de dagwinst onderling verdelen. De volgende schutters bleven in deze partij zonder misser. Bij de dames waren dit : Mien van Ninhuijs, Heleen Haenen , Marion Frankena, Liesbeth Coopmans en Yvonne Linders. Bij de heren lukte dit Hay van Ninhuijs, Cor Platzbeecker, Marc Frankena, Win Grutters, Frank Sengers en Jos Haenen. Volgende wedstrijd is op woensdag 26 oktober .


 

Donderdag 6 oktober 2016

WINDBUKSCOMPETITIE SPOEDIG VAN START !

Komende woensdag 12 oktober gaan we onze winteractiviteiten starten met de 1e ronde van de windbukscompetitie. Deze gaat over 12 wedstrijden en zal worden verschoten om de 2 weken op de woensdagavond. Ook dit seizoen zullen er over een aantal disciplines worden geschoten en kent iedere ronde een winnend koppel die de dagwinst in hun zak kunnen steken. Afgelopen woensdag was er een oefenavond en was er een grote opkomst van alle leden. Er zijn 2 nieuwe buksen aangekocht en we gaan  in ieder geval met ruim 30 schutters van start.


Zondag 25 september 2016

WILDSCHIETEN IN BLERICK

Zaterdag 24 september togen we op de fiets naar onze schuttersvrienden van St.. Thomas van Aquino voor onze jaarlijkse wildschietdag.
Deze keer voor de 31 keer !!!  Het was werkelijk schitterend weer op de dag dat de herfst begon . Het was windstil en een temperatuur lag rond de 24 graden. Wat wil je nog meer ?!
Uiteraard genoten we  gezamenlijk  van het het jaarlijkse samenzijn, maar er werd ook  volop geknald voor de prijzen ! Bij ons was het Hay van Ninhuijs die de hoofdprijs won. Hij ontving van de organisatie een wildbon t..w.v . 250,00 euro .Alle overige schutters ontvingen een wildpakket na afloop. Komende  jaar zal het festijn weer  plaatsvinden” OPPE SCHOR !!


Maandag 19 september 2016

DEKENAAL SCHUTTERSFEEST IN MEIJEL .

Afgelopen zondag was het Dekenale schuttersfeest bij schutterij St. Nicolaas te Meijel. Fraaie weersomstandigheden maakte er een heel mooi schuttersfeest van. Ons A-zestal schoot bij het korpsschieten alle punten die nodig waren voor de kaveling. Echter na kavelen was er 1 misser en moesten zij genoegen nemen met een 6e plaats. Het B-zestal kwam niet verder dan 35 punten . Het C-zestal behaalde net als het D-zestal 36 punten. Zij behaalden de 1e plaats. Het D-zestal moest kavelen en werd tenslotte tweede .  Voor de grootste verrassing zorgde ons jeugdlid Jan Wijnen. Hij behaalde een 1e prijs bij het jeugdschieten.


Zondag 18 september 2016

Kevin Seelen wint windbukswedstrijd !

Afgelopen zaterdag was er weer een jeugdronde van de jeugdcompetitie. Het was Kevin Seelen die de wisselbeker in de wacht wist te slepen .


Zondag 18september 2016

PEEL & MAASTOERNOOI

Afgelopen zaterdag 17 september was het 2-jaarlijkse Peel & Maas toernooi. Gastheer was deze keer schutterij St. Nicolaas in Meijel. Het weer werkte perfect mee op de Meijelse schietwei. Het zonnetje scheen, een temperatuur van 24 graden en windstil. Onze prominente schutters leverden allen een uitstekende prestatie. In de eindstand behaalden we een fraaie  6e plaats !!! Onze gastschutters waren vol lof over de schuttersdag en genoten van hun schietprestaties. Op de foto het zestal wat onze schutterij vertegenwoordigde.


 

Maandag 12 september 2016

Geslaagde finale-dag Koningswisselbeker !

Op zaterdag 10 september j.l hebben we de laatste wedstrijdronde en tevens de finale van de Koningswisselbeker (Clubkampioenschap) verschoten. .Er waren dit jaar in totaal 8 wedstrijden waarin in 3 verschillende disciplines geschoten werd.  Het werd een bijzonder leuk feest wat al om 16.00 uur van start ging en er waren veel schutters aanwezig. Het weer werkte ook deze keer weer mee, al was het niet gemakkelijk schieten met de zon achter op de bölkes !! De dagwinst ging deze keer naar het drietal wat bestond uit Truus Wijnen,Lei Janssen en Twan Smets . De eindoverwinning kwam in handen van Nico Linskens. Op de tweede plaats eindigde Hay van Ninhuijs , terwijl Thijs Driessen (na kaveling met Truus Wijnen ) beslag wist te leggen op een 3e plaats. De dag werd met een hapje en een drankje afgesloten ,en onze dank gaat uit naar de organisatoren van deze wedstrijden .

 

 


Maandag 12 september 2016

PEEL & MAAS TOERNOOI  IN MEIJEL .

Komende zaterdag 17 september zal schutterij St. Nicolaas uit Meijel  fungeren als gastheer voor het 2-jaarlijkse Peel en Maastoernooi. Hier nemen alle schutterijen uit de gemeente Peel & Maas aan deel. Onze schutterij zal ook nu weer  acte de présence geven met als  prominente gastschutters de heren Jos Wilms (Politieke partij Anders Nu ) , Mart Broekmans ( directeur van Auto Broekmans Maasbree ) en Hein Peeters ( bestuurslid fanfare St. Aldegondis Maasbree).De aspirant schutters krijgen deze week een verkorte cursus  “raakschieten ” en zullen  samen met onze commandant Jos Haenen, Koning Cor Platzbeecker en voorzitter van onze schutterij Twan Smets de eer van St. Martinus hoog houden. De aanvang is om 14.00 uur . Het schuttersterrein is gelegen aan het Donkesven in Meijel.Wij wensen onze afvaardiging veel plezier en een sportieve schuttersmiddag toe in Meijel !


Zaterdag 10 september 2016

Afgelopen donderdag 8 september kregen we totaal onverwacht bezoek van de filmploeg  van L1 . Voor het programma ” Ongerwaeg ”  landde het team van presentator  Bas v.d. Zwaan  deze keer  “Oppe Schor “. Onze  voorzitter werd onder vuur  genomen !!!  Hoe hij het er van af bracht is binnenkort op uw scherm te zien .Wanneer de uitzending is , is ons op dit moment  niet bekend. We zullen u op de hoogte houden.


Zondag 4 september 2016

7e Wedstrijdronde Koningswisselbeker

Afgelopen zaterdag is de zevende wedstrijdronde van de Koningswisselbeker verschoten.  Mede door  vakanties  etc waren er maar 17 schutters aanwezig op deze wedstrijd. De dagwinst ging naar Wilma Linskens, Hay van Ninhuijs en Peter Van Lier. De volgende schutters behaalden foutloos het einde: Truus Wijnen, Ank van Deursen, Hay van Ninhuijs, Ger Heldens, Nico Linskens ,Thijs Driessen en Peter Van Lier.


.

Maandag 29 augustus 2016

DAMESSCHIETWEDSTRIJD IN BEEK SUCCESVOL VERLOPEN!!

Op zaterdag 26 aug.jl. brachten we een bezoek aan  de schutters van St. Catharina Beek (Bree) B.) . Samen met hen hebben we de eerste damesdrietallenwedstrijd  op poten gezet als voorbereiding op het jaarlijkse LDS. Er namen nog meerdere schutterijen deel aan deze wedstrijd. De winnaars werden de dames uit Beek. Op een gedeelde tweede plaats eindige een 3-tal van ons, samen met de schietende dames  van de schutterij uit Opglabbeek. Het was een schitterend verbroederingsfeest waarbij het weer voor de volle 100% meewerkte. Een bijzonder geslaagde dag, waar (vooral) onze dames met volle tevredenheid op terug mogen kijken. Volgende jaar zal dit evenement in Maasbree plaats vinden.Zondag 21 augustus 2016

6e wedstrijdronde van de Koningswisselbeker

Afgelopen zaterdag is de 6e wedstrijdronde van de Koningswisselbeker verschoten.. Ondanks een felle zon op de bölkes waren de schietresultaten goed te noemen. Het was het drie-tal bestaande uit  Wilma Linskens, Ger Heldens en Hay van Ninhuijs die de dagwinst opstreken. Op de tweede plaats eindigde het 3-tal bestaande uit Peter Van Lier, Frans Coopmans en Wim Smedts. De derde plaats was voor het trio Nico Linskens, Liesbeth Coopmans en Fun Linssen. Zonder misser bleven: Wim Smedts, Truus Wijnen, Hay van Ninhuijs, Ger Heldens en Nico Linskens . Bij de jeugd ging de 1e prijs naar Thijs Wijnen.Volgende ronde is op zaterdag 3 sepember.


Maandag 25 juli 2016

Gezellig Bondsfeest in Kessel.

Het was warm in Kessel, maar het was ook een loeigezellig Bondsfeest in maasdorp Kessel. De schutters van St. Hubertus hadden hun uiterste best gedaan om er een mooi schuttersfeest van te maken. Eindelijk was er weer eens fatsoenlijk geluid op het feestterrein, en ook de schietomstandigheden waren goed te noemen. Iemand die mis schiet heeft altijd wel een excuus, maar aan de schietomstandigheden kon het vandaag niet liggen. Toch bleven we ook in deze wedstrijd ver onder ons kunnen. Geen enkel zestal wist de kavelronden te halen,en dat geeft te denken. Met de dit jaar behaalde schietprestaties mogen we (met nog 1 wedstrijd voor de boeg) bijna spreken van een verloren jaar. Er is dus werk aan de winkel. In de druk bekeken optocht kregen  we een 2e prijs beste muziek in de optocht-een 2e prijs mooiste geheel defilé . Tevens was er een 1e prijs voor onze koning Cor Platzbeecker als de mooiste Koning.


Maandag 18 juli 2016

GEWELDIG SCHIETFESTIJN OPPE SCHOR !

Onder werkelijk ideale weersomstandigheden voor iedereen, maar vooral voor de schutters was er gisteren het jaarlijkse schietfestijn Oppe Schor . Er was een goede opkomst en en was, mede door joekskapel Toemarop, een echte schuttersfeest op de wei. Ook de wedstrijden verliepen zeer soepel. Alles kon binnen de gestelde tijden afgewerkt worden, al duurde de beslissing om het persoonlijk Kampioenschap iets langer dan gedacht. De 4 finalisten streden tot de laatst snik om de winst. Het was tenslotte Tim Steeghs die met de winst ging strijken en de fraaie wisselbeker een jaartje thuis mag bewonderen. Hij liet in totaal liefst 54 schoten noteren zonder een enkele misser. Op de tweede plaats eindigde Guido Sonnemans met 53 schoten. Op de derde plaats eindigde Peter Nelissen (America) ,terwijl Thijs Philipsen verdienstelijk de vierde plaats behaalde. Bij de viertallen kwam de winst in handen van de groep Tierelier met  Stefanie Burhenne, Rick Smets, Tim Steeghs en Gielke Van Lier. Op de 2e plaats eindigde de groep  van Mike Moonen, Wouter Gooren, Rick Smits en Gielke Van Lier, terwijl de derde plaats in handen kwam van de familie Sonnemans bestaande uit : Esther Janssen, Jos Sonnemans, Annie Sonnemans en Guido Sonnemans. Bij de jeugd ging Bram Keulen voor het tweede jaar met de 1e plaats aan de haal !! Op de 2e plaats eindigde Rowena Coen, en de 3e plaats was er voor Davey de Widt uit Barendrecht. Na de prijsuitreiking bleef het nog lang gezellig en togen we tegen middernacht moe maar voldaan huiswaarts. Binnenkort een foto-verslag op het fotoalbum.


Maandag 11 juni 2016

LIESBETH, PETER EN WIN WINNEN DE 5de WEDSTRIJDRONDE KWB 2016

In de vijfde ronde van de Koningswisselbeker ging de dagwinst  naar het trio Liesbeth Coopmans, Peter Van Lier en Win Grutters . De wedstrijd was goed bezet en de  fraaie weersomstandigheden maakten het helemaal af.  Op de tweede plaats eindigde het drie-tal Mieke Sengers, Wiel Blomen en Hay van Ninhuijs ,terwijl het drietal Wim Smedts, Jos Haenen en Twan Smets beslag wisten te leggen op de derde plaats. Zonder misser (over de 3 onderdelen ) bleven de volgende schutters: Frans Coopmans, Daniel de Lepper, Mieke Sengers, Peter Van Lier, Nico Linskens en Twan Smets. Volgende wedstrijd staat gepland op 20 augustus. Komende zondag is oos Breets OLS , het "Schietfestijn ".


Maandag 4 juli 2016

OLS in Maas Modderen !!

Afgelopen zondag 3 juli was in Maasmechelen (B) het Oud Limburgs Schuttersfeest. Om 11.00 uur vertrokken we met de bus op weg naar een gedenkwaardig modderbad. De omstandigheden van de schuttewei was door de vele regen in de afgelopen maand werkelijk bijna onbegaanbaar.Met de schoon en  de bókse” vol toter en drek marcheerden we door een redelijk druk bezochte optochtroute.  Of dit invloed had op de schietprestaties lijkt ons niet. Het was meer de zijwind op de schietbomen en de zon achter op de punten die niet alleen onze schutters parten speelden. Tijdens het korpsschieten was het al snel over en uit en konden we de feesttenten induiken. Kortom een OLS om (zeer) snel te vergeten.


 

Maandag 20 juni 2016

4e Ronde Koningswisselbeker

Gelukkig bleef het droog tijdens de vierde wedstrijdronde van de Koniningswisselbeker. Na een dag vol hevige buien troffen de schutters het nu in deze wedstrijdronde. Het was tenslotte het trio Peter Van Lier, Hay van Ninhuijs en Frank Sengers die na 3 disciplineronden als  winnaar uit de strijd kwamen. Het was niet de gemakkelijkste dag, want er waren maar 2 schutters zonder misser. Dit waren Thijs Driessen en Peter Bessem. Er zijn nog 3 ronden te gaan.

Maandag 13 juni 2016

Al weer regen op het Bondsfeest!!

Op zondag 12 juni was in Venlo het tweede Bondsfeest van schuttersbond Juliana. Gastheren waren de Akkermannen die het op de Grote hei fijn voor elkaar hadden. Jammer genoeg speelde ook nu het weer een hoofdrol. Bij de ontvangst op het stadhuis van Venlo was het nog broeierig en droog, maar er was een hevige regenbui vlak voor aanvang van de optocht. Gelukkig bleef het tijdens de optocht droog en marcheerden we door het winkelende publiek midden door het centrum. Een leuke ervaring voor de schutters die dit nog niet eerder hadden mee gemaakt. Op de schuttewei gingen de hemelsluizen weer open, met als gevolg  een vertraging in de be-oordelingen en de schietwedstrijden.

In de optocht behaalden we de volgende prijzen : 2e prijs beste defilé, 2e prijs beste muziekcorps in de optocht, 3e prijs beste  commandant en een 3e prijs beste houding. Bij het schieten wisten we met alle zestallen  de kaveling helaas niet te halen ! Zowel het A-B –en C zestal   schoten 35 punten. De D1 haalde 34 punten binnen.


Maandag 4 juni 2016

Derde wedstrijdronde Koningswisselbeker.

Op zaterdag 4 juni  was derde wedstrijdronde van de Koningswisselbeker. Een vol bezet veld van schutters met weersomstandigheden die niet geheel mee werkten. Tussen de hevige buien door haalden we net het einde van de wedstrijd. Het waren Wilma Linskens, Hay van Ninhuijs en Jos Haenen die deze keer de eerste plaats wisten te behalen.


Maandag 30 mei 2016

Geslaagde Martinusdaag 2016

Afgelopen zondag 29 mei was de jaarlijkse feestdag voor alle vrijwilligers van de schutterij. Mede door de aangename temperatuur kon er gefeest worden in onze zomerse wintertuin . Er was een verrassend leuk optreden van  goochelaar El Magico en er werd ook nu weer afgesloten met een heerlijke barbecue verzorgd door onze sponsor De Flierenhof uit Maasbree . Iedereen genoot met volle teugen van deze dag. Op het fotoalbum  staat een beknopt fotoverslag.


 

Maandag 30 mei 2016

3e wedstrijd SCNL competitie in Grashoek. Alleen de C1 foutloos !!

Afgelopen zaterdag was in Grashoek bij schutterij St. Urbanus de 3e wedstrijd uit de SCNL-competitie. Onder zeer goede weersomstandigheden behaalde alleen de C1 de volle aantal punten binnen . Het A-zestal liet (weer) 1 puntje staan,terwijl de B1  er zelfs 2 liet staan. De C2 kwam helaas niet verder dan   63 punten. In de tussenstand  staat het A-zestal op een gedeelde 3e plaats. Het B-zestal  staat op een gedeelde 1e plaats,terwijl de C1  fraai op kop gaat.  Op zondag 26 juni is in Beringe bij St. Hubertus de grote finale.


 

Maandag 23 mei 2016

Eerste Bondsfeest in Siebengewald   verregend !!

Afgelopen zondag was in Siebengewald het eerste Bondsschuttersfeest van de  Noord- Limburgse schuttersbond Juliana. Gastheer was  de Verenigde schutterij  Ons Genoegen. Na een leuke ontvangst  en welkom in MFC De Klaproos ,waar we mochten genieten van volop koffie met vlaai,  konden wij ons opstellen voor de optocht op de voetbalvelden van VV. Stormvogels. Hierna ging een vrij lange  optocht van start maar  bleef het tot het einde  (gelukkig) nog droog. Maar gaandeweg de middag zette een sombere buienlucht het schuttersterrein in een dompige sfeer. Zelfs in de tent was het zo donker dat alleen Jules de Corte  hier de weg had kunnen vinden  als hij nog geleefd had !!  Na de openingsschoten konden alle koningen van de Bond aantreden onder de kogelvanger voor deelname aan het Bondskoningschap. Onze koning Cor Platzbeecker deed zijn uiterste best, maar had het geluk niet aan zijn zijde. Vanaf aanvang schietwedstrijden tot het einde bleef het regenen ,en togen velen totaal  doorweekt huiswaarts. Mede door de goede organisatie  en de inzet van de gastheren mogen  we terugzien op een geslaagde seizoensopening van onze schuttersbond. Es war wunderbar in Siebengewiebel !!  Natuurlijk werd er ook nog geschoten, al waren er voor onze schutters geen prijzen weggelegd. Het A-zestal haalde met 36 punten de eerste kavelronde, maar liet toen 1 punt staan. Dit presteerde ook ons B-zestal. Het C-zestal behaalde met 2 missers nog een  kavelronde, maar kon verder geen potten breken. De D1 liet 5 missers noteren, en was gelijk rijp voor de feesttent. Tijdens de optocht kregen we  de volgende  prijzen: 1e Prijs beste defilé – 1e prijs beste bordjesdrager -2e prijs beste commandant -3e prijs beste houding en een 2e prijs voor de drumband .


Maandag 16 mei 2016

Jeanne, Ank en Frans winnen de  PINKSTER 3-TALLEN WEDSTRIJD !!

Op tweede Pinksterdag was de jaarlijkse 3-tallenwedstrijd voor onze leden. Ondanks de zeer zure weeromstandigheden was er een grote opkomst en gingen er 29 schutters van start. Er werd ondanks de koude en straffe wind op de Schor zeer goed geschoten zodat  bijna alle schutters zich wisten te plaatsen voor de kaveling op de kleine bölkes. Na 11 kavelronde’s waren er nog 3 drie-tallen in de strijd. Na een  hap-pauze (met dank aan Kebabbe Nico) maakten deze schutters zich op voor de finale. Na 5 ronden waren de winnaars bekend. Het trio Ank van Deursen, Jeanne  Linders en Frans Coopmans behaalden zonder een misser de eerste plaats. Op de tweede plaats eindigde het 3-tal : Cor Platzbeecker, Gerrit Sengers en Mark Frankena met 1 misser. Op de 3e plaats eindigde het 3-tal Frank Sengers , Hay van Ninhuijs en Wim Smedts. Er werd nog gezellig afgesloten op en terug gekeken op een bijzonder fijne schietmiddag. Dank aan de organisatoren !


Zondag 8 mei 2016

Tweede ronde Koningswisselbeker verschoten onder fraaie weersomstandigheden !

De tweede wedstrijdronde voor de Koningswisselbeker is afgelopen zaterdag gewonnen door Mieke en Frank Sengers en Win Grutters. Zij hadden in de derde deciplineronde maar 1 misser waardoor zij maar 1 strafpunt hadden en beslag wisten te leggen op de dagwinst. Op de tweede plaats eindigde het drie-tal  Liesbeth Coopmans (2 x ) en Gerrit Sengers. Als derde eindigde het trio Frans Coopmans, Truus Wijnen en Thijs Driessen. Zonder missers bleven liefst 12 schutters. Bij de dames waren dit : Fun Linssen, Liesbeth Coopmans,Truus Wijnen en Mieke Sengers. Bij de heren waren dit :Frank Sengers ,Ger Heldens, Gerrit Sengers, Hay van Ninhuijs, Lei Janssen, Nico Linskens, Thijs Driessen en Twan Smets. De volgende ronde is op 4 juni.


Donderdag 5 mei 2016

Dodenherdenking 4 mei  2016

Ook dit jaar namen wij deel aan de dodenherdenking in Maasbree. Het was inmiddels al weer de vijfde keer dat wij samen met het Maasbrees mannenkoor en fanfare acte de présence mochten geven .
Er waren dit jaar beduidend meer bezoekers dan in voorgaande jaren aanwezig . De oud Indië- strijders  Sjraar Walraven , Jo Trepels en Jan van Diepen legden een krans en namens de gemeente Peel en Maas werd dit verzorgd door wethouder Paul Sanders.


Woensdag 27 april 2016

WINDBUKSSCHIETEN OP KONINGSDAG !

Op koningsdag namen wij als schutterij deel aan het grote  kinderfeest van Koningsdag. Hulde aan de organisatie dat dit opgepakt werd in Maasbree. Wegens de barre (winterse ) weersomstandigheden werd uitgeweken naar de sporthal.  Ook hier vonden wij een plekje waar veilig geschoten kon worden door de jeugd. Tevens hadden we voor het rake bölke een kleine kinderverrassing. Het was superdruk met schieten en onze Koning Cor Platzbeecker had er zijn handen vol aan. Dank ook aan al onze medewerkers die mee hielpen  om er voor de Breetse jeugd een geslaagde Koningsdag van te maken. Volgend jaar weer ??!!


Maandag 25 april 2016

Afgelopen zaterdag was in  Horst bij gastheer St. Lucia  de tweede wedstrijd van de  Schutters Combinatie Noord Limburg . Ons A-zestal  liet 2 missers aantekenen !! Het B-zestal was in een betere vorm, want zij leverden een optimale prestatie met 0 missers. De C1  scoorde  69 punten . Dat betekent dat de A in de rangschikking een  gedeelde 3e plaats inneemt met 141 punten. In de B-klasse gaan we op kop met 143 punten. In de C-klasse  staat de C1 op een gedeelde 3e plaats met 139 punten. De C2 staat op een gedeelde 12e plaats met 69 punten (1 wedstrijd) De volgende wedstrijdronde uit deze competitie is op 28 mei bij St. Urbanus in Grashoek.

 

GESLAAGD KONINGSBAL !!

Afgelopen zaterdag 23 april kregen onze nieuwe koning , Cor Platzbeecker en onderkoning Win Grutters   een receptie aangeboden in Zaal Niëns . Tevens was er de huldiging van ons lid Ger Heldens voor zijn 25-jarig lidmaatschap van de OLS-Federatie. De aanvang was om 19.00 uur op het pleintje op de Wissel.  Daar vertrokken onze schutters in optocht naar de residentie van onze nieuwe koning aan de Beukenstaat . Bij aankomst werden we ontvangen door hofdame Annie met een opwarmertje wat er wel in wilde, want de gevoelstemperatuur was  net boven het vriespunt !! Hierna   ging het  in optocht via de Oude Pastoriestraat en Broekstraat naar zaal Niëns . Precies om 20.00 uur opende onze voorzitter de receptie en bracht de drumband een serenade aan het gezelschap. Hierna  volgde er een bijzonder druk bezochte receptie waarop  wethouder Paul Sanders acte de présence gaf namens de  gemeente Peel en Maas . Vele Maasbrese verenigingen waren hierbij vertegenwoordigt . Ger Heldens ontving uit handen van een afvaardiging van schuttersbond Juliana  een onderscheiding   en een fraaie oorkonde !! Na afloop van deze SUPER -receptie volgde er een SUPER gezellig Koningsbal  en ging het feest nog door tot in de late uurtjes.

Voor een foto-verslag zie  fotoalbum.


 

Maandag 11 april 2016

SEIZOENSOPENING S.C.N.L. IN SIEBENGEWALD !

Op zondag 10 april was de eerste wedstrijd uit de SCNL –competitie. De wedstrijd was in Siebengewald bij schutterij Ons Genoegen. Ons A en B team hadden beiden 1 misser, terwijl de C1 3 missers had. De C2  liet  2 missers aantekenen.  Ons jeugdlid(en Jeugdkoning)  Aukje Frankena maakte haar debuut in de C 1 in deze wedstrijd. En dat deed zij op zeer verdienstelijke wijze want zij haalde haar 12 punten allen feilloos naar beneden  !! Geweldig Aukje , proficiat ! Volgende wedstrijd is op 28 mei in Grashoek bij schutterij St. Urbanus.


Maandag 4 april 2016

KONINGSVOGELSCHIETEN 2016

Afgelopen zondag 3 april was het Koningsvogelschieten. Ondanks dit vroege tijdstip in het jaar troffen we het met het weer. De dag begon met wat lichte regen, maar toen we afmarcheerden bij de Jumbo aan de Heierveldlaan was het droog en genoten  we voor het eerst dit nieuwe jaar van een  aangename temperatuur. Via de Kerkstraat, Dorpstraat, Op de Raam en Achter de Hove marcheerden we naar ons schuttersterrein “Oppe Schor”. Hier werd een groepsfoto gemaakt.  Als gasten waren aanwezig onze beschermheer Gerard Rabelink met zijn echtgenote Marjo, burgemeester Wilma Delissen van Tongerlo met haar man Paul en wethouder Paul Sanders van de gemeente Peel en Maas. Na een woord van welkom door onze voorzitter konden we weer genieten van een heerlijke brunch die ook deze keer verzorgd was door ons eigen keukenteam. Na een gezamenlijk gebed onder de schietbomen werden Koning Nico Linskens en onderkoning Daniel de Lepper van 2015  ontheven uit hun taak en volgden de openingsschoten door de genodigden. Als eerste  kwam  de jeugd aan bod. De jeugdleden streden (met de windbuks) fel om de titel Jeugdkoning 2016. Het was Aukje Frankena die met het 53e schot de vogel neerhaalde ! Hierna gingen de schutters met de zware buks van start  met als inzet onderkoning 2016. Hier was het Win Grutters die met het 34e schot de vogel van zijn stok deed vallen . Na een korte pauze ging men van start voor de titel Koning 2016. Deze bleek een stuk taaier dan zijn voorganger. Hier duurde het tot dat het 101e schot van Cor Platzbeecker de vogel fataal werd !! We hadden 3 nieuwe koningen in ons midden. Onze beschermheer Gerard Rabelink en wethouder Paul Sanders installeerden de nieuwe koningen en werd er middels de ”schnapsrunde” een toost uitgebracht op de nieuwe heersers. Hierna was er feest en tegen de klok van  21.00 uur togen velen moe maar voldaan huiswaarts !! Het feest was wederom geslaagd, ook mede door het mooie weer.


 

Dinsdag 29 maart 2016

1e Ronde Koningswisselbeker wegens de storm gestaakt !!

Op Paasmaandag was de eerste wedstrijdronde voor de Koningswisselbeker. De samenstellingen van de 3-tallen was in kannen en kruiken, en ondanks de straffe wind en een matige temperatuur gingen we toch van start. Al gaande de wedstrijd namen de rukwinden sterktes aan die veilig verder schieten niet meer toelieten. De organisatie besloot de wedstrijd te stoppen . Wat er gaat gebeuren met de schoten is op dit moment niet bekend, maar vermoedelijk zal deze wedstrijd gewoon weggestreept worden. Volgende ronde is op 7 mei.

 

KONINGSVOGELSCHIETEN

Komende zondag  3 april houden wij ons  jaarlijkse Koningsvogelschieten. Het programma ziet er als volgt uit: 10.45 uur verzamelen op parkeerplaats Jumbo-11.00 uur Vertrek optocht met Koningspaar  Nico en Wilma Linskens via  Achter de Hove naar ons  schuttersterrein ”OPPE SCHOR “ 11.45  uur maken van een groepsfoto. 12.30 uur Aanvang Brunch.14.30 uur gebed onder de schietbomen. Hierna volgen de openingsschoten . Het eerste  schot komt van  Koning Nico. Hierna zullen de Koning Nico en onderkoning uit hun functie ontheven worden. Hierna volgen de openingsschoten van  burgemeester Wilma Delissen – van Tongelo ,wethouder Paul Sanders ,beschermheer Gerard Rabelink ,voorzitter Twan Smets en  commandant Jos Haenen van de schutterij. Rond de klok van 17.00 uur zullen de nieuwe onderkoning en Koning bekend zijn, en zullen deze beiden geïnstalleerd worden door wethouder Paul Sanders. Hierna is er feest Oppe Schor ! . We gaan er een leuke dag van maken, en hopelijk werkt het weer een beetje mee.


 

Zaterdag 5 maart 2016

Spannende afsluiting onderlinge windbukscompetitie !

Afgelopen vrijdagavond was de finaleronde van de onderlinge windbukscompetitie. Bij de heren was het Marc Frankena in zijn tweede deelname aan deze competitie beslag wist te leggen op de eerste plaats. Over het gehele seizoen liet hij maar 2 missers aantekenen.

Op de tweede plaats eindigde Frans Coopmans , terwijl Lei Janssen verassend derde werd. Bij de dames beleefde we een bijzonder spannende strijd. Mede door het feit dat Truus Wijnen en Heleen Haenen exact gelijk eindigden moest er nog gekaveld worden.Na enige ronde op de minieme kleine punten moest de schietkaart de beslissing brengen. Het was tenslotte Truus die de winst naar zich toetrok. Heleen eindigde dus als tweede, terwijl de winnares van afgelopen jaar Liesbeth Coopmans derde werd.

De dagwinst in deze laatste wedstrijdronde kwam op naam van het koppel Marion Frankena en Thijs Driessen. Als tweede eindigde het koppel Nico Linskens/ Jan Manders.

De volgende schutters bleven in deze ronde foutloos: Don Grutters, Marc Frankena, Frans Coopmans, Heleen Haenen, Jan Manders, Liesbeth Coopmans, Thijs Driessen , Peter Bessem en Hay van Ninhuijs. Wij danken de organisatie voor hun inzet. We kunnen terugkijken op een bijzonder geslaagde wintercompetitie met de luchtbuks. Op zondag  20 maart komt de zware buks uit het vet !Maandag 22 februari 2016

Jeugdschieten

Een geslaagde eerste ronde van het jeugdschieten; spannende wedstrijd; Waren maar met z'n vieren, maar dat mocht de pret niet drukken! Je hoeft geen lid te zijn of te worden om mee te mogen doen, iedereen is welkom en je kunt op elk gewenst moment instappen. We houden 10 schietrondes, de beste 5 ronden tellen mee voor het eindklassement. Dus hoe vaker je komt, hoe meer kans om te winnen! Volgende keer is op zondag 20 maart om 15:00 uur.


Donderdag 18 februari 2016

Dagwinst voor het koppel  Evelien en Marc !

In de negende wedstrijdronde van de onderlinge windbukscompetitie ging de dagwinst naar het koppel Evelien Sax en Marc Frankena. Op de tweede plaats eindigde het duo Heleen Haenen en Ank van Deursen. Opvallend was het dat de heren deze keer steeds in de achtervolging bleven  op de dames,  die deze avond  de beste schotresultaten lieten aantekenen. Er bleven maar 4 schutters  over die tenslotte foutloos het einde wisten te behalen !! Dit waren : Heleen Haenen, Truus Wijnen, Yvonne Linders en Marc Frankena. Het was wel een gezellige avond, en dat maakte het voor velen nog goed! Aan kop bij de heren gaat nog steeds Marc Frankena, op de voet gevolgt door Frans Coopmans, terwijl Truus Wijnen bij de dames de leiding heeft. In de achtervolging, en niet geheel kansloos, zijn bij de dames nog Heleen Haenen en Liesbeth Coopmans. De laatste en tevens finaleronde is op vrijdag 4 maart.


Donderdag 4 februari

Achtste wedstrijdronde

In de achtste  wedstrijdronde van de onderlinge windbukscompetitie haalden  Don Grutters en Frans Coopmans met miniem verschil de dagwinst binnen. Mede door het feit dat zij voor aanvang wedstrijd de joker in hadden gezet, kwamen er voor beide schutters 10 bonuspunten bovenop voor de hoofdprijs!!!. Dus het was deze keer...kat in het bakkie ..voor deze scherpschutters. En wie niet waagt , wie niet wint! Op de tweede plaats eindigde het koppel Marion Frankena/Sjon Wijnen.Vooral voor Marion een opsteker zo net voor de carnaval !! Zonder een enkele misser in de wedstrijd bleven: Heleen Haenen,Liesbeth Coopmans, Marc Frankena,  Don Grutters en Sjon Wijnen. Mede door het feit dat deze ronde door de organisatie een Super Bonus-ronde was ingepland ontving koploper bij de heren, Marc Frankena extra bonuspunten. Met nog 1 wedstrijd tot de finale is er in principe nog niets te zeggen.  Het blijft dus spannend wie de eindoverwinning in de wacht gaat slepen. Aan kop van de  competitie gaat Marc Frankena , gevolgd door Frans Coopmans. Bij de dames is het ook ongemeen spannend. Het zijn Truus Wijnen, Heleen Haenen en Liesbeth Coopmans die gaan strijden om de eindzege in hun klasse. De eindzege levert in ieder geval voor een van de dames een 14-daagse vakantiereis naar(Jodeldiejee) Oostenrijk op. !! Deze reis is gesponsord door een van onze sponsoren. (vd Werf-Support uit Baarlo) Volgende ronde is op woensdag 17 februari. Wij wensen u tenslotte  allen een geweldige VESTELAOVEND toe !!Ga je ook mee naar de recepties ? Zie dan onze mail !!!!


Adreswijziging secretariaat

M.i.v.  1 februari 2016 is het adres van ons  secretariaat gewijzigd.

Het nieuwe adres is :
Schutterij St. Martinus
P/a . Mevr. Liesbeth Coopmans
Acaciahof  4   5993 BE Maasbree

Tel. 077-4651843

email: info@schutterijsintmartinus.nl


 

Zaterdag 23 januari 2016

Nieuwe bestuursleden gekozen.

Tijdens de druk bezochte jaarvergadering vrijdag 22 januari j.l. werden  Liesbeth Coopmans - v.d. Sterren  en Jos Haenen door de leden gekozen als nieuwe bestuursleden van de schutterij. Zij volgen resp. Liesbeth Driessen en Peter Van lier op. Voorzitter Twan Smets werd eveneens herkozen voor een zittingsperiode van 3 jaar. De scheidende bestuursleden ontvingen beiden een  attentie voor bewezen diensten. Liesbeth Driessen gaat verder met de jeugdbegeleiding, terwijl Peter Van Lier zitting neemt in de schietcommissie.


 

Donderdag 21 januari 2016

Liesbeth en Ank winnen de 7e wedstrijdronde !!

In de 7e wedstrijdronde van de onderlinge windbukscompetitie ging de dagprijs zeer verdient naar het koppel Liesbeth Coopmans en Ank van Deursen. Voor Ank was het de tweede winst op rij, dus zij kon haar geluk niet op !! Ook waren de schietresultaten in het algemeen in deze ronde van een beduidend beter niveau dan de vorige wedstrijd.  Er waren liefst 7 schutters zonder een enkele misser. Dit waren : Truus Wijnen , Marc Frankena , Frans Coopmans, Peter Bessem, Liesbeth Coopmans, Peter Van Lier en Thijs Driessen. Aangezien Frank Sengers enige steken liet vallen blijft het ongemeen spannend aan de top. Aan de leiding gaan Marc Frankena op de voet gevolgd door Frans Coopmans. Er is nog niets beslist. De volgende wedstrijdronde is op woensdag 3 februari. 

 

Donderdag 7 januari 2016

Ank en Lei winnen de zesde wedstrijdronde!

Het koppel Ank van Deursen en Lei  Janssen wist  zeer verrassend  beslag te leggen op de  dagwinst in de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar. Vooral voor Ank (die de laatste wedstrijden al goed op dreef was) was dit een geweldige opsteker. Het  zat echter  niet iedereen mee in deze partij, want de  schietresultaten bleven in deze zesde wedstrijdronde beneden het normale peil.  Er waren maar 2 schutters die foutloos het einde wisten te halen  en dat waren Thijs Driessen en Lei Janssen . Aan de top van de ranglijst word het steeds drukker. Er gaan 3 schutters op kop, terwijl er nog 2 kanshebbers  zijn die de laatste wedstrijd nog in moeten halen. Op dit moment gaan Frans Coopmans, Frans Sengers en Lei Janssen op kop. De volgende wedstrijdronde is op woensdag 20 januari.


Maandag 4 januari 2016

NIEUWJAARSBORREL DRUK BEZOCHT !

Op zondag 3 januari openden we samen het nieuwe jaar met een druk bezochte nieuwjaarsborrel. Zo konden  alle leden hun beste wensen overbrengen en kon men gezamenlijk toosten op 2016. Er werd afgesloten met een warm hapje  van onze keukenprinsesjes.


 

Donderdag 10 december 2015

2 Koppels winnen de vijfde wedstrijdronde !!

In devijfde wedstrijdronde van de onderlinge windbukscompetitie, die afgelopen woensdag werd verschoten, gingen  2 koppels aan de haal met de dagprijs. Het koppel Thijs Driessen/Don Grutters en Sjon Wijnen met Peter Van Lier behaalden de volle winst. De schietresultaten waren in deze ronde weer van een ouderwets niveau. D.w.z. dat er goed geschoten werd door de schutters. Er waren liefst 11 schutters die er in slaagden om foutloos het einde te halen. Dit waren bij de dames: Truus Wijnen en Heleen Haenen. Bij de heren lukte dit Frans Coopmans, Ger Heldens, Thijs Driessen, Frank Sengers, Sjon Wijnen, Peter Van Lier, Jos Haenen en Nico Linskens. Op kop gaat op dit moment Marc Frankena op de voet gevolgd door Frank Sengers.


 

Zaterdag 29 november 2015

Cor Platzbeecker winnaar beugelavond 2015

J.l. Vrijdagavond was de jaarlijkse beugelavond bij de Treffers in Maasbree. Er werden koppels samengesteld middels loting en op het einde van de avond bleek Cor Platzbeecker de grote winnaar. Hij mocht de fraaie wisselbeker in ontvangst nemen uit handen van de wedstrijdleider Hay Geerarts. Op de tweede plaats eindigde Jos Haenen, terwijl Fun Linssen als derde wist te eindigen. Het was een leuke avond op de beugelbaan bij de Treffers.


 

Donderdag 26 november 2015

Spannende wedstrijdronde in de onderlinge windbukscompetitie.

In de vierde wedstrijdronde ging de dagwinst naar het koppel Fun Linssen en Win Grutters .De schietresultaten bleven in deze ronde beneden het normale peil. Of de plotselinge daling van de buitentemperatuur hier iets mee te maken heeft ?!Er waren maar 2 schutters die foutloos het einde haalden. Dit waren Lei Janssen en Win Grutters. Alle overige schutters lieten 1 of meerdere puntjes staan. Op de tweede plek eindigde het koppel Liesbeth Coopmans/ Jos Haenen. Koploper in de persoonlijke stand, Frank Sengers, liet in deze wedstrijd 2 punten staan. Dit zou hem wel eens de koppositie kunnen kosten. Marc Frankena moest deze wedstrijd verstek laten gaan, maar kan nog inhalen. Als hij deze foutloos afwerkt is hij de nieuwe koploper. Volgende wedstrijd is op woensdag 9 december, en is tevens de laatste van dit jaar.


 

Zondag 15 november 2015

JO SMITS ONDERSCHEIDEN

Tijdens de jaarlijkse Cecilia-viering die afgelopen zaterdag in ons  eigen schutterslokaal werd gehouden, is onze schuttersvriend Jo Smits onderscheiden voor zijn 50-jarig  erelidmaatschap van de Oud Limburgse Schuttersfederatie .Hij ontving het erelidmaatschap in goud met kroontje. De nieuwe voorzitter van de Schuttersbond Juliana , Dhr. Ger Heldens spelde de versierselen op en overhandigde Jo tevens de fraaie oorkonde. In zijn 50-jarige schutterscarière maakt Jo in de periode 1969-1975 deel uit van het dagelijks bestuur. In 1972 was hij Koning van onze schutterij. Vanaf het begin van zijn lidmaatschap tot op heden werkt Jo nog ieder jaar mee aan onze jaarlijkse oude metalen actie (OMA).Hij mocht op deze avond vele felicitaties in ontvangst nemen. Overigens mogen we ook dit jaar weer terugzien op een geslaagd Ceciliafeest, met als een van de hoogtepunten de superieure catering van Niens Horeca.


Donderdag 12 november 2015

Liesbeth Coopmans en Frank Sengers winnen de 3e wedstrijdronde .!!

De derde ronde van de onderlinge windbukscompetitie kwam op naam van het koppel Liesbeth Coopmans en Frank Sengers. Op de tweede plaats eindigde het koppel Nico Linskens en Cor Platzbeecker, terwijl Heleen Haenen en Peter Bessem beslag wisten te leggen op de derde plaats. In deze wedstrijd bleven de volgende schutters foutloos : Truus Wijnen, Marc Frankena, Nico Linskens, Frank Sengers en Frans Coopmans. Aan kop gaan Marc Frankena en Frank Sengers. De volgende ronde is op woensdag 25 november.


 

Donderdag 29 oktober 2015

Spannende finale 2e wedstrijdronde windbukscompetitie.

In de tweede wedstrijdronde kwamen liefst 3 koppels in aanmerking voor de eindzege. Het moment van missen gaf uiteindelijk aan wie in deze wedstrijd beslag wist te leggen op de dagzege. De gelukkige waren Peter Bessem en Thijs Driessen die aan de haal gingen met de eindoverwinning. Tevens kwamen zij in het bezit van de felbegeerde maximale winst van de bonuspunten!! Op de tweede plaats eindigde het koppel Frank Sengers/ Peter van Lier. Zonder misser bleven in deze wedstrijd die verschoten werd over 30 punten : Mien van Ninhuijs, Mieke Sengers, Liesbeth Coopmans, Win Grutters, Marc Frankena, Frans Coopmans en Twan Smets. Aan de kop van de ranglijst staan op dit moment nog de ge-ijkte namen. Maar dat kan zo maar veranderen na  de volgende wedstrijd die zal worden verschoten op 11 november.Donderdag 15 oktober 2015

Jos Haenen en Hay van Ninhuijs winnen eerste wedstrijd windbukscompetitie

Afgelopen woensdag was de eerste activiteit van de komende winterperiode. De eerste wedstrijd van de onderlinge windbukscompetitie stond op het programma. Er hadden zich voor deze competitie liefst 39 schutters aangemeld. Het was het koppel Jos Haenen/Hay van Ninhuijs die in deze wedstrijd foutloos bleven, en  beslag wisten te leggen op de dagprijs. Maar er waren meer schutters die deze avond foutloos bleven. Dit waren : onze Koningin Wilma Linskens, Marc Frankena, Ger Heldens en Frank Sengers. Woensdag 28 oktober a.s. zal de volgende ronde worden verschoten.


 

Donderdag 8 oktober 2015

Oefenavond windbuks druk bezocht !!

De opening van het  winterseizoen op woensdag 7 oktober j.l was met 43 schutters zeer  druk bezocht !! Hieruit blijkt al dat onze winterse activiteit volop in de belangstelling staat van onze leden.   Alle schutters konden op deze avond  kennis maken met de nieuwe opzet van de wintercompetitie die de organisatie in petto heeft met deze winterse activiteit. Deze avond   betekende  tevens voor vele schutters de overschakeling van de zware  buks naar de luchtbuks. Deze avond  maakten we voor de eerste  kennis met de door eigen leden ontwikkelde nieuwe schietbakken. Deze bleken een schot in de roos!!! De speciale verlichting achter de bölkes (ontwikkeld i.s.m. schietvereniging" De Vrijheid uit Barendrecht" en de KNSA )toonde op deze avond al het gelijk aan van een goede keuze van onze schietcommissie . De behaalde schietresultaten op deze avond beloven in ieder geval op voorhand een  spannende onderlinge schietcompetitie. We zijn er klaar voor !! Komende  woensdag  14 oktober gaan we om 19.30 uur van start . Zorg dat je tijdig aanwezig bent voor de loting. Namens het bestuur, allen veel plezier en succes toegewenst.


 

Maandag 5 oktober 2015

Nieuwe schietkasten voor windbukscompetitie .

J.l. zaterdag werden de nieuwe schietkasten afgeleverd. De in eigen beheer vervaardigde schietkasten met maar een diepte van 3o cm nemen weinig plaats in en zijn gemakkelijk te verplaatsen. Tevens kunnen we nu met 3 of 4 geweren tegelijk schieten, waardoor er meer (tijd)ruimte komt voor het groot aantal deelnemers. Hierdoor zal er ook een ander wedstrijdverloop ontstaan. Komende woensdag   7 oktober is de eerste oefenavond. Aanvang 19.30 uur .


Maandag 5 oktober 2015

Buitenseizoen afgesloten.

Afgelopen zondag sloten we met een feestelijk tintje  het  buitenseizoen zware buks af. De laatste kogels verdwenen in de kogelvangers. Tevens was de huldiging van de winnaars  van de Koningswisselbeker. Winnaar werd Frank Sengers . Op de tweede plaats eindigde Hay van Ninhuijs, terwijl Peter van Lier beslag wist te leggen op de derde plaats. Op woensdag 7 oktober a.s. start het winterseizoen met een  oefenavond  met de windbuks . Aanvang is 19.30 uur. De eerste wedstrijd zal dan plaats vinden op woensdag 14 oktober 19.30 uur.


 

Wildschieten. Een schitterend feest van schutters onder elkaar !

Op zaterdag 26 sept. J.l. was  op onze schuttewei de jaarlijkse uitwisseling met de schutters van  St. Thomas van Aquino uit Blerick. Onder een heerlijk herfstzonnetje werd geschoten om wilpakketten.
Degenen die er niet bij waren hebben wat gemist,want het werd ook deze keer weer een geweldig samenzijn. Er werd fel gestreden om de prijzen. Maar  deze dag kende geen verliezers, er waren  alleen maar winnaars. Alle deelnemers keerden huiswaarts met een wildpakketje. Uiteraard waren er ook 2  winnaars die beslag wisten te leggen op de felbegeerde “WILDBON”. Voor St. Thomas van Aquino was  Wil Gielen de beste schutter, terwijl bij ons Nico Linskens het hoogste eindigde. Na de prijsuitreiking bleef het nog lang gezellig en sloten we ronde de klok van 22.00 uur gezamenlijk deze schitterende dag af. We verheugen ons nu al op het komende jaar als wij te gast mogen zijn in Blerick. Voor een fotoverslag zie fotoalbum op deze site.


 

Maandag 21 september 2015

Een 1e prijs  voor ons C-Zestal !!

Op het Dekenaal schuttersfeest j.l. zondag in  Panningen - Egchel  , met als gastheer schutterij St. Leonardus , beleefden wij allen een geweldig schutterstreffen.  Het mooie weer en de gemoedelijke en broederlijke sfeer ,  maakten  er een geslaagd festijn van. Hulde aan de organisatie, want mede door hun  tomeloze  inzet  werd het een geweldige schuttersdag . Speciaal voor  deze gelegenheid had onze schietcommissie de schutters door elkaar gehusseld wat uiteindelijk  leidde  tot de volgende resultaten:  A-zestal : 3 missers (dus over en uit). Het B-zestal (voor deze wedstrijd samengesteld uit  allemaal dames) die zich middels met  0-missers wisten te  plaatsen voor de kavelronden.Ansich al een klasse prestatie . Echter na 3 kavelronden  moesten zij genoegen nemen met de 5e plaats. Toch een  van niveau.  Maar de grootste winst is/was dat zij een ervaring rijker werden op deze dag. De grootste verassing kwam van het  C-zestal. Zij wisten zonder slag of tegenstoot  beslag te leggen op een 1e plaats (Proficiat!_) . Tenslotte de  D1. Zij slaagden er in om zonder kaveling beslag te leggen op een fraaie  4e plaats.  Dit schuttersfeest was tevens het laatste evenement  waarbij het prestatie gerichte schieten met de  zware buks in het geweer kwam .We gaan nu langzaam samen een einde breien aan het buitenseizoen. Maar er staat nog een geweldig evenement op de kalender. Komende zaterdag is de jaarlijkse uitwisseling met onze schuttersvrienden  van St. Thomas van Aquino uit Blerick op het programma . Een traditie, die als basis heeft het versterken van onderlinge vriendschap, met als inzet de winst van een riant en superieur wildpakket. Dit evenement gedateerd v.a 1964  is een van de hoogtepunten  van het buitenseizoen.   Alle schutters verheugen zich !!  Zorg dat je het mee maakt ! Aanvang/loting  is  om 14.00 uur.


 

Zondag 13 september 2015

Frans,Ger en Twan winnen de dagprijs finalewedstrijd Koningswisselbeker!

De laatste wedstrijdronde van de Koningswisselbeker  werd wederom, met middels loting  samengestelde 3-tallen, verschoten. De dagwinst kwam deze keer op naam van het trio Frans Coopmans,Ger Heldens en Twan Smets.Foutloos in deze wedstrijd bleven  : Ger Heldens, Frans Coopmans, Frank Sengers, Win Grutters, Hay v. Ninhuijs en Lei Jacobs. Winnaar van de Koningswisselbeker werd Frank Sengers. Hij liet geen enkele missen aantekenen in de serie van 4 wedstrijden. Op de 2e plaats eindigde Hay v. Ninhuijs ,terwijl Peter van Lier ,na kaveling in de barage  met Twan Smets,verrassend  beslag wist te leggen op de 3e plaats. De officiële prijsuitreiking zal nog plaatsvinden. Voor het eerst sinds de oprichting van deze wedstrijd werd  deze op een andere  wijze verschoten, wat zeer goed in de smaak viel bij alle schutters. Komende seizoen zal dit nog verfijnd gaan worden.


 

Zondag 30 augustus 2015

Heleen,Jos en Lei winnen de derde ronde Koningswisselbeker .

Afgelopen zaterdag verschoten we de 3e ronde van de Koningswisselbeker. Winnaar werd het  drietal Lei Janssen ,Heleen en Jos Haenen. Heleen Haenen en Twan Smets bleven in deze wedstrijd foutloos.
De laatste wedstrijd is op zaterdag 12 september. Komende zaterdag 5 september oefenen om 18.00 uur. Tevens is er weer een  oefensessie voor alle jeugdleden. Kinderen vanaf 8 jaar zijn van harte welkom om (gratis) kennis te komen maken met de  schietsport.


 

Maandag 24 augustus 2015

3e  Bondsfeest in Helden met vooral succes voor onze jeugd !

Afgelopen zondag vond onder schitterende weersomstandigheden in Helden bij schuttersgilde St. Lambertus het laatste Bondsfeest van dit seizoen plaats. Wegens vakanties waren we helaas niet voltallig aanwezig. In de optocht behaalden we de volgende prijzen : 2e prijs  Beste defilé- 3e prijs  mooiste geheel- 2e prijs beste commandant . Maar het leukste succes kwam op naam van onze jeugdleden  Thijs en Jan Wijnen. Jan bemachtigde in de categorie 1 - 14 jaar de Koningsvogel, terwijl  Thijs in zijn eerste optreden als bordjesdrager een 3e prijs behaalde !! Bij het schieten behaalde ons A zestal  de vereiste 36 punten,maar kwam de eerste kavelronde ten val. De overige zestallen wisten zich helaas niet te plaatsen voor de kavelronden.


 

Maandag 20 juli 2015

Schitterend verlopen  schietfestijn !.

Op zondag 19 juli was er het jaarlijkse schietfestijn van onze schutterij . In het begin leek het er op dat het weer roet in de loop zou strooien ,maar dat gebeurde gelukkig niet .Gaandeweg werden  de omstandigheden voor het schieten geweldig ! Onder het motto : “kom scheete oppe Schor”” togen velen deze dag naar het schuttersterrein. Het werd een schitterend en druk bezocht festijn  met mensen onder elkaar. Zeer verheugend   was de aanwezigheid van vele gezinnen met kinderen. En bij de jeugd was de belangstelling om mee te mogen schieten enorm groot.  Zij konden  (gratis) windbuksschieten, en maakten hier dan ook dankbaar gebruik van . In de leeftijdsgroep van 8 t/m 14 jaar kwamen er 43 kaarten binnen .   Hier  blijkt uit dat de jeugd best wel wil schieten,als het maar leuk gebracht wordt. Dat bleek ook uit de belangstelling voor het Tombola-schieten wat in een komende editie geheel in het kader van de jeugd zal staan. De einduitslag bij  de jeugd (na kavelen ) :  1e  plaats Bram Keulen.  2e plaats : Jan Wijnen Jr. – 3e plaats : Kevin Seelen . Bij het schieten om het  persoonlijk kampioenschap was het dit jaar bijzonder spannend. De winnaar van vorig jaar,  Jan van Hengel uit Barendrecht  gelukte het niet om zich te plaatsen voor de  finale . Er ontspon een spannende strijd, tussen 4 schutters die, na de kleine bölkes (1 x 1 x 1 cm) uiteindelijk  op de stekken, de strijd moesten  beslissen. Over de sterkste zenuwen beschikten tenslotte Marcel v.d. Ekker die de titel voor zich opeiste.  . Op de tweede plaats eindigde eveneens een sterk schietende  Sven Spreeuwenberg, terwijl Marcel de Widt beslag wist te leggen op de 3e plaats.  Bij  de 4-tallen ging de hoogste eer dit jaar naar een team van het Maasdal 1 , bestaande uit Sven Spreeuwenberg, Broer Verwey, Herman Verrijth en Marcel v. d. Ekker . Het Maasdal 2  behaalde de tweede plaats,terwijl de derde plaats in handen kwam van een team debutanten (met talent)  uit de groep Van Lier. Dit viertal  bestond uit Danny van Lier, Maarten Geluk, Rik Smits en Wouter Gooren . De schutterij mag ook dit jaar  terugblikken op een  geslaagd feest wat ieder jaar een beetje groeit. De schutterij dankt eenieder die er bij was !! Er staat  een fotoverslag onder ALBUM op deze  site .


 

Maandag 6 juli 2015

OLS 2015  Maasniel

Afgelopen zondag waren we te gast op het Oud Limburgs Schuttersfeest in Maasniel. Het was een zeer warme en vermoeiende dag voor de schutters  Zij die deelnamen aan de optocht waren blij dat er eindelijk een einde in zicht was  Een zeer druk bezochte optocht en de vele toejuichingen maakten het wel een stuk draaglijker voor de deelnemers. Of we prijzen hebben behaald in de optocht is nog niet bekend. Onder  de schietbomen behaalden we tijdens het Korpsschieten de vereiste 36 punten. Dit, echter onder zeer moeilijke omstandigheden ( er woei een straffe wind).En juist in de eerste kavelronde toen de wind was gaan liggen ging het echter mis !! Maar dat kan gebeuren Desondanks hulde aan ons zestal  dat bestond uit : Win Grutters, Frank Sengers , Peter Bessem, Jos Haenen , Hay van Ninhuijs en Frans Coopmans  en  buksenmeester Nico Linskens . Dus dit jaar helaas  (en dat sinds vele  jaren ) geen kavelen op het OLS.


Zaterdag 4 juli 2015

Oefenavonden OLS afgesloten .

Na een 4-tal oefenavonden heeft de zestalcommissie het zestal bekend gemaakt voor deelname aan het OLS in Maasniel. De 6 schutters die de eer van onze schutterij in "NEEL" hoog gaan houden zijn : Win Grutters, Frank Sengers, Jos Haenen, Peter Bessem, Hay van Ninhuijs en Frans Coopmans. Als buksenmeester zal Nico Linskens fungeren. Wij wensen iedereen een fijne dag in Maasniel en onze schutters natuurlijk  alle geluk van de wereld!!


 

Maandag 22 juni 2015

GESLAAGD BONDSFEEST IN BAARLO

Afgelopen zondag was het 2e Bondsfeest van de schuttersbond Juliana. Deze keer waren we te gast in kastelendorp Baarlo. Schutterij St. Antonius & St. Petrus was na 20 jaar weer eens gasheer voor de Noord-Limburgse schutterswereld.  Na een warm  ontvangst was het opstellen voor de optocht . Dit was op de  kasteelweide midden in de kern van Baarlo. Een geweldige entourage voor dit schuttersgebeuren.  Na de drukbezochte optocht door het dorp togen we naar de schutterswei. In de optocht behaalden we de volgende prijzen : 1e prijs beste vaandeldrager (proficiat Moep) ,2e prijs mooiste koningin  (super Wilma) 2e prijs beste commandant, en een  3e prijs beste houding . Bij het schieten eindigde het A-B-C-en D1 zestal allen met 35 punten. Het D2 zestal scoorde 32 punten. Alleen het C1 zestal wist zich met 1 misser te plaatsen voor de kavelronde’s om de 3e en 4e plaats. Na 2 rondes van 18 punten op de kleine bölkes  wisten zij tenslotte beslag te leggen op de 3e plaats in hun klasse. Kortom een fijn en gezellig Bondsfeest in Baolder .En nu op naar het OLS in Neel !!


 

Zondag 14 juni 2015

ST. MARTINUS NAM DEEL AAN SPORTDORP MAASBREE.

Zaterdag j.l. nam onze schutterij  deel aan het evenement Sportdorp Maasbree. Op onze stand kon men informatie inwinnen over de schutterij,maar natuurlijk werd er ook geschoten ! De koppels (vader/kind of opa/kleinkind) konden bij ons blikken werpen en windbuksschieten. Een leuke gelegenheid om vooral de jeugdige deelnemertjes kennis te laten maken met de schietsport. Ondanks dat de opkomst een beetje tegen viel kunnen wij terug zien op een geslaagde middag.  Dank aan Liesbeth Driessen en Yvonne Linders(jeugdafd.)  die dit mede organiseerden. Op foto-album staan enige foto's van dit gebeuren.Zondag 7 juni 2015

TWEEDE RONDE KONINGSWISSELBEKER : LEUKE HAPPENING !!

Onder schitterende weersomstandigheden hebben we zaterdag 6 juni j.l de tweede ronde geschoten van de Koningswisselbeker. Er was weer grote belangstelling van de schutters  en het werd een leuke dag. De door loting samengestelde 3-tallen schoten weer met handicap. Het was het trio bestaande uit Mieke Sengers, Nico Linskens en Peter Van Lier die tenslotte de dagwinst in ontvangst mochten nemen. Na 2 wedstrijdronden gaat Frank Sengers foutloos op kop. De volgende ronde is  na de zomervakantie.


 

Maandag 1 juni 2015

Geslaagd weekendje “”OPPE SCHOR “ !!

In  Panningen- Egchel  bij schutterij St. Leonardus werd zondag j.l  de derde wedstrijdronde uit de S.C.N.L-competitie verschoten.  Onze zestallen behaalden de volgende resultaten:  A-zestal 71 pnt.- B-zestal 70 pnt.- C-zestal 67 pnt.  In de middagurenwas  het feest op de Schor.  De jaarlijkse “Martinusdaag “” stond op het programma. Muziek en lekker  eten en drinken  zette  op deze dag de toon. Iedereen heeft genoten van deze fijne dag. Dank aan de organisatie . Voor foto’s zie  foto-album .


 

Zondag 31 mei 2015

Jeugdgroepje van start !

Afgelopen zaterdag 30 mei was de eerste oefendag  voor de jeugdafdeling van de schutterij.  Er waren 9 schutterjes ( in de leeftijd van 8-13 jaar)  aanwezig om hun eerste punten te schieten. De begeleiding ligt in handen van Liesbeth Driessen en Yvonne Linders. De volgende oefendag is op 27 juni. Op 13 juni a.s. nemen we ook deel aan het festijn Maasbree Sportdorp wat zal plaatsvinden op de voetbalterreinen van MVC’19.


 

Dinsdag 26 mei 2015

Sensationeel slot Pinkster 3-tallenwedstrijd.

Maandag 25 mei (2e Pinksterdag) was gereserveerd voor de onderlinge 3-tallenwedstrijd. Door de grote belangstelling voor deze wedstrijd werd het een geweldige schuttersdag ! De door loting samengestelde 3-tallen gaven elkaar geen millimeter ruimte ,en de organisatie moest extra maatregelen nemen (kleine bölkes) om de zaak tot een goed einde te brengen. Mede door het weer  kunnen we terugzien op een geslaagde schuttersdag waarop we ook weer een aantal nieuwe leden welkom mochten heten. Na een bijzonder spannende finale konden we toch ruim voor de invallende duisternis deze wedstrijd tot een goed einde brengen. Hulde aan de organisatie hiervoor. Het was tenslotte het trio bestaande uit Annabel Joppen, Jos Haenen en Peter Bessem die in een slopende finale beslag wisten te leggen op de eindoverwinning. Zij mochten uit handen van de organisatie de welgevulde prijzenpot onderling verdelen. We zien nu al uit naar de komende wedstrijd in 2016 !!


Maandag 18 mei 2015

GESLAAGDE SEIZOENSOPENING IN VENRAY

Ondanks de niet al te bijster goede weersvooruitzichten werd het een zonnig Bondsfeest in Venray.Schuttersgilde 't Zandakkergilde was deze dag de gastheer ,en hadden het goed voor elkaar op deze dag. De dag begon met de officiële ontvangst in de fraaie raadszaal van de gemeente. Na inspectie op het Schouwburgplein startte de optocht die ons door de drukbevolkte straten van Venray voerde.  In deze optocht behaalden we twee prijzen. 1e prijs mooiste Koningin, en een 2e prijs was er voor onze commandant Jos Haenen. Op de schuttersweide kwamen we in dit eerste Bondsfeest niet bepaald tot grote prestaties. Ons A-zestal scoorde met 1 misser 35 punten. Het B-zestal haalde er 34 naar beneden. Het C-team scoorde ook 35 punten. Alleen de D1 wist alles naar beneden te halen wat hen met 36 punten een kavelplaats opleverde. Hierin schoten zij 1 ronde en moesten genoegen nemen met een 2e plaats. Het D2 zestal moest genoegen nemen met 30 punten. Meer succes was er weggelegd voor onze jeugdschuttertjes. Lot Driessen behaalde de 1e plaats in de klasse 6-8 jaar, terwijl grote broer Teis eveneens een 1e prijs wist te behalen zij het in de klasse 9-11 jaar. Maar mede door het fraaie weer en de goede organisatie was het het geslaagde opening. Volgende keer beter.


 

Dinsdag 5 mei 2015

Indrukwekkende dodenherdenking in Maasbree

Op maandagavond 4 mei namen wij met onze schutterij  weer deel aan de dodenherdenking. Mede ook door de mooie zangpartijen van het Maasbrees Mannenkoor en de  gepaste muzikale bijdrage van fanfare St. Aldegondis werd het een  indrukwekkende dodenherdenking.


Maandag 4 mei 2015

KONINGSRECEPTIE EN KONINGSBAL GOED BEZOCHT.

Afgelopen zaterdag 2 mei  kregen onze nieuwe koningen  2015 Nico Linskens en Daniel de Lepper. Een receptie aangeboden. Deze receptie werd gehouden in ons eigen schuttershuis op de Schor. Velen maakten van de gelegenheid gebruik om de schutters te feliciteren en succes te wensen voor het nieuwe seizoen. Ook onze beschermheer Gerard Rabelink en echtgenote Marja  gaven acte de presence wat zeer op prijs werd gesteld door de schutters. Het werd een geweldige feestavond  die doorging tot in de late uurtjes. Voor een fotoverslag zie de fotoalbum op deze site.


Zondag 26 april 2015

KONINGSBAL zaterdag 2 mei.

Komende zaterdag 2 mei krijgen onze nieuwe koning Nico Linskens en onderkoning Daniel de Lepper een receptie aangeboden in ons clublokaal. Tevens hebben we een jubilaris in ons midden. Onze schuttersvriend Jo Smits is 50 jaar lid van onze schutterij. Ook hij zal plaatsnemen aan de receptietafel.  Deze receptie is van 20.00 uur tot 20.45 uur. Direct daarna zal het Koningsbal worden geopend met muzikaal entertainment m.m.v. de Belgische One Man Band Rikske.


Maandag 20 april 2015

Succes in Grubbenvorst  !

Afgelopen zondag  organiseerde schutterij St. Jan in  Grubbenvorst een wedstrijd voor de Michel Hendrix Trophee. Een 12-tal schutters van onze schutterij  namen hier aan deel. Het was het team bestaande uit Jeanne Linders, Cor Sonnemans, Heleen Haenen, Jos Haenen, Hay v Ninhuys en  Tom Joppen die zich wisten te plaatsen  voor de kaveling om de   hoofdprijs.  Na 3 kavelronden  was er de eerste misser.  Dat betekende een fraaie 3e plaats  op een wedstrijd die onder mooie weersomstandigheden werd verschoten. Winnaar werden de schutters van schutterij St. Lambertus uit Helden. Op de tweede plaats St. Sebastianus  Herkenbosch, terwijl St. Lucia Nederweert de 4e plaats behaalde . OLS-winnaar St. Urbanus uit Maasniel moest tenslotte  genoegen nemen met de vijfde plaats. Schutters, allen proficiat met dit mooie resultaat.


 

Maandag 13 april 2015

GESLAAGD KONINGSVOGELSCHIETEN 2015

Afgelopen  zondag 12 april  was het de grote dag voor de schutters. Het Koningsvogelschieten . Nadat we vanuit het centrum van Maasbree opmarcheerden naar ons schuttersterrein ”De Schor ” werd er eerst een nieuwe groepsfoto gemaakt. De weersomstandigheden waren op deze dag voortreffelijk. Het had een graadje warmer mogen zijn, maar voila, het bleef in ieder geval droog ,en het zonnetje deed zijn uiterste best.
Na een heerlijke brunch werd eerst gebeden onder de schietbomen waarna Koning Wilma Linskens  en onderkoning Jos Haenen ontheven werden uit hun functies . Hierbij werd   door burgemeester Wilma Delissen van Tongerlo, van de gemeente Peel en Maas, het zilver afgelegd. Helaas was onze beschermheer Gerard Rabelink en echtgenote op deze dag verhinderd  . Maar er was een zeer goede reden voor . Zij werden afgelopen zaterdag de trotse opa en oma van een eerste kleinkind en waren op bezoek bij de kersverse ouders in het Noorden v.h. land.  De verdere openingsschoten werden gedaan door burgemeester Wilma Delissen, wethouder Paul Sanders, onze commandant Jos Haenen en voorzitter Twan Smets. Hierna was er voor het eerst in de geschiedenis van onze schutterij een koningsvogel voor de jeugd.  Een zestal schuttertjes hadden zich hier voor aangemeld. Het was Rick Linssen die met het  43e schot de vogel van de stok schoot ! Hij werd de eerste jeugdkoning in het 128 jarig bestaan van onze schutterij !!! Hierna volgde de loting voor de titel onderkoning 2015. Na 44 schoten was het Daniel de Lepper die deze titel voor zich opeiste .Er volgde een korte pauze en hierna volgde de loting voor de titel Koning 2015 van St. Martinus . Deze was heel wat taaier dan zijn voorgangers, want het koste 77 schoten alvorens deze de geest gaf. Het  verantwoordelijke schot kwam van niemand minder dan Nico Linskens !!
Dus een koning met ervaring, want afgelopen jaar was zijn eega Wilma de koning en heeft hij haar het gehele jaar begeleid. Nadat wethouder Sanders de nieuwe koningen officieel had ge-installeerd en er middels de vermaarde schnapsrunde werd getoost op de nieuwe koningen barste het feest pas echt los op de schutterswei.
Op zaterdag  2 mei zullen de koningen een receptie aangeboden krijgen die zal worden gehouden in ons schuttershome De Schor . 


Dinsdag 7 april 2014

Eerste wedstrijd Koningswisselbeker 2015

Afgelopen maandag was de eerste wedstrijd van de Koningswisselbeker. Dit clubkampioenschap zal over 4 wedstrijden verschoten gaan worden in wisselende samenstellingen van 3-tallen.  Tevens zal er een persoonlijke stand worden bijgehouden . Er zal ook op verschillende disciplines  geschoten worden . Dit om de wedstrijd voor iedereen zo aantrekkelijk als mogelijk te maken. De wisselende weersomstandiheden (zon-schaduw) maakte het er  voor de meeste schutters niet gemakkelijk op .  In deze eerste wedstrijd kwam de dagwinst op naam van het drietal  :   Frank Sengers- Liesbeth Coopmans en Twan Smets met 43 punten.  De tweede plaats kwam zeer verrassend  op naam van het trio bestaande uit Ank van Deursen, Lei Janssen en Peter Bessem met 42 punten.. De derde plaats was er voor Peter van Lier, Tom Joppen en Gerrit Sengers eveneens met 42 punten . Nu al hulde aan de wedstrijdorganisatie die   dit clubkampioenschap  een totaal nieuwe impuls heeft gegeven  en hiermee ook  een geweldige opmaat  heeft geschapen naar de  volgende partij op   6 juni a.s. Dan is het komende zondag de grote dag voor de schutters . Het Koningsvogelschieten.  We gaan met droefheid afscheid nemen van koning Wilma Linskens, maar zien  met verlangen uit naar de nieuwe koning !!. We hopen op mooi weer en dan beloofd het sowieso een leuke dag te gaan worden. Aan allen veel succes en vooral veel  plezier!


Zondag 22 maart 2015

Afgelopen vrijdag en zaterdag  was de jaarlijkse OMA-actie. Vele schuttershanden maakten ook nu weer licht werk, waardoor alles  weer feilloos verliep. De schutters spreken hun dank uit  aan  alle inwoners van  Maasbree  die   hier aan  bijdroegen middels het aanbieden van oude metalen of  ondersteuning middels een   financiële bijdrage . Aankomende zondag start het wedstrijdseizoen voor de zware buks.  De eerste wedstrijd in Venray betreft de SCNL competitie.


 

Zaterdag 7 maart 2015

Sjon Wijnen en Frans Coopmans winnen laatste wedstrijdronde !

Onze winterse schietactiviteit is afgelopen vrijdag  bijzonder succesvol afgesloten. Deze finaleavond was goed bezocht en verliep met een bijzondere spanning. Het koppel Frans Coopmans /Sjon Wijnen wist  beslag te leggen op de dagwinst. Op de tweede plaats eindigde het koppel Frank Sengers/ Marion Frankena. De volgende schutters bleven zonder een enkele misser: Frank Sengers, Heleen Haenen, Truus Wijnen, Frans Coopmans en Sjon Wijnen. De uiteindelijk winaars van deze bijzonder geslaagde competitie,  die met 39 deelnemers goed bezet was, waren Liesbeth Coopmans bij de dames en Frank Sengers bij de heren. Er waren voor aanvang van deze finale-avond nog 3 kanshebbers,maar  voor 2  schutters bleek  de spanning te hoog en  zijn moesten  genoegen nemen met een tweede plaats. Op de eindrangschikking bij de dames  eindigde Truus Wijnen als tweede ,en wist Heleen Haenen beslag te leggen op de derde plaats. Bij de heren eindigde Marc Frankena  zeer verrassend op de tweede plaats. De derde plaats was voor Frans Coopmans. Na de prijsuitreiking bleef het nog lang gezellig op de Schor. Dank aan de organisatie voor een perfecte organisatie. We verheugen ons nu al op de volgende !!  Maar de lente komt er aan en dat betekend dat we ons op kunnen maken voor wedstrijden  met een maatje groter.  De eerste oefensessie met de zware buks is op zondag 15 maart. Aanvang 15.00 uur


 

Donderdag 5 maart

OVERKAPPING GEREED !!

Zaterdag 7 maart zal  leverancier Slakas uit Meijel onze nieuwe overkapping opleveren. Het is een fraai bouwwerk geworden . Mede door het feit dat de weersomstandigheden niet altijd meewerkte duurde het wat langer dan gepland. In totaal is nu bijna 100m2  overdekt. Hier kunnen we tijdens feesten in de zomermaanden nog veel plezier aan gaan beleven.  De opening is op zondag  15 maart als we het buitenseizoen met de zware buks openen.


 

Donderdag 26 februari 2014

JAN MANDERS EN NICO LINSKENS PAKKEN DE DAGWINST IN DE 9E WEDSTRIJDRONDE !!

In de negende wedstrijdronde van de onderlinge windbukscompetitie namen de heren weer het heft in handen. Het was het koppel Nico Linskens en Jan Manders die beslag wisten te leggen op de felbegeerde dagwinst. Op de tweede plaats eindigde het koppel Jeanne Linders / Frans Coopmans . Niet alle schutters waren op deze wedstrijddag aanwezig ,dus pas na de inhaalwedstrijd (komende zondag) zal bekend worden of er een nieuwe koploper komt bij de heren, en de finale de beslissing gaat brengen . Frank Sengers liet in de laatste 2 wedstrijden 2 missers noteren, terwijl de grote concurrent Marc Frankena nog 1 wedstrijd in moet halen. Dus we zijn benieuwd !! Ook in deze wedstrijd wisten er schutters het einde te halen zonder in de fout te gaan ,al waren het er weinig. Het gelukte Liesbeth Coopmans (koploopster bij de dames ), Nico Linskens, Lei Janssen, Peter Bessem en Frans Coopmans om foutloos te eindigen. De volgende wedstrijdronde ,en tevens de finale van deze wintercompetitie is op vrijdag 6 maart. Dan zal deze bijzonder geslaagde winteractiviteit van onze schutterij in stijl afgesloten worden!


 

Zaterdag 21 februari 2015

Onderhoudsbeurt kogelvangers

J.l. zaterdag 21 februari hebben we aan al onze kogelvangers groot onderhoud gepleegd en zijn ze tevens gereed gemaakt voor het nieuwe seizoen. Hartelijk dank aan een van onze sponsors, Fred Engels Schilderwerken uit Panningen voor het beschikbaar stellen van de hoogwerker. Mede hierdoor was de klus zo geklaard. We verheugen ons al de opening van het buitenseizoen op zondag 15 maart a.s.


 

PIET PEETERS  (Pietje van Sakskes) OVERLEDEN

In memoriam

Afgelopen zondag 8 februari is onze schuttersvriend Piet Peeters overleden. We wisten dat het na een  operatie in het ziekenhuis in Venlo  niet goed ging met het herstel en dat zijn  gezondheid er alleen maar op achteruit ging. Maar dit   hadden we met z’n allen toch niet verwacht. Dit  overrompelde ons  allen en liet een diepe indruk achter. Dit kon niet ! We moeten afscheid nemen van een klein persoon , maar een groot schuttersvriend.

Piet was 41 jaar lid van onze schutterij. In 1984  vormde  hij samen met zijn vrouw An ,het Koningspaar van onze schutterij. In de periode 1991 tot  2004  maakte hij deel uit van het bestuur van St. Martinus. Ook maakte hij een lange periode deel uit van het eerste zestal, en fungeerde hij vaak als vaandeldrager . De laatste jaren  maakte  Piet deel uit van de  groep  kogelmakers.

Op vrijdag 13  februari  om 10.30 uur a.s. zullen wij hem in de Parochiekerk St. Aldegundis van Maasbree  met schutterseer  begeleiden naar zijn laatste rustplaats . Wij wensen zijn vrouw An en kinderen,  en zijn naaste familieleden heel veel sterkte met dit verlies.

Piet van Sakskes , we danken je voor alles, en zullen je in gedachten houden als een echte schuttebroeder .

Dat hij moge ruste in vrede.

Beschermheer, bestuur en leden schutterij St. Martinus

 


 

Zaterdag 7 februari 2015

KAARTAVOND DRUK BEZOCHT !

Voor de jaarlijkse kaartavond die afgelopen vrijdag 6 februari werd gehouden was een grotere belangstelling dan verwacht . Liefst 26 kaarters gaven zich op om deel te nemen aan de diverse kaartspellen. Ook dit jaar bestonden de prijzen uit plats en worst. De kaarters genoten van de avond, en iedereen kwam aan zijn trekken en toog na afloop tevreden huiswaarts.


 

Donderdag 5 februari 2015

Marc Frankena en Daniel  de Lepper winnaars van de 8e wedstrijdronde!!

Na twee wedstrijdrondes, waarin  de dames beslag wisten te leggen op de dagwinst, was het nu weer tijd voor de heren .Het koppel Marc Frankena en Daniel de Lepper gingen deze keer met de dagwinst aan de haal.  Maar daar ging veel concentratie en inzet  aan vooraf. Er  waren in deze ronde meer kapers op de kust. Een zenuwslopende kavelronde besliste tenslotte ook over een tweede plaats . Het was het koppel  Liesbeth Coopmans en Cor Platzbeecker wat  uiteindelijk de zenuwen het beste in bedwang hielden.  De totale schietprestaties waren in deze wedstrijdronde  van een hoog kaliber en het waren tenslotte  7 schutters  die er in slaagden  om foutloos het einde  te halen. Dit waren : Peter Bessem, Lei Janssen , Marc Frankena, Tom Joppen, Hay van Ninhuijs , Frans Coopmans en Truus Wijnen. Op de ranglijst verandert er weinig. Koploper Frank Sengers zal de ze wedstrijdronde in moeten halen om zijn koppositie  te waarborgen. We mogen  wederom een bijzonder geslaagde wedstrijdavond toevoegen aan deze schitterende onderlinge windbukscompetitie. We verheugen ons nu al op de  volgende ronde op woensdag  25 februari. Nu eerst carnaval.


 

Donderdag 22 januari 2015

Opnieuw winst voor een dameskoppel in de  windbukscompetitie.

Het  koppel Mien van Ninhuijs en Marion Frankena  pakten overtuigend de dagwinst in de 7e wedstrijdronde van de onderlinge windbukscompetitie. Voor Marion was dit de tweede zege op rij !! Op de tweede plaats  eindigde het koppel  Win Grutters/Sjon Wijnen.Op de derde plaats eindigden 3 koppels gelijk.  Het blijft dit seizoen een moeilijke competitie. Er liggen steeds verrassingen op de loer, en de schutters die goed bij de les blijven weten deze door tactische  inschatting te overwinnen. Het was in ieder geval weer een leuke avond. Zonder missers bleven deze keer: Lei Janssen, Win Grutters, Mien van Ninhuijs, Frank Sengers, Frans Coopmans en Marc Frankena. Op de ranglijst blijft alles ongewijzigd. Frank Sengers gaat op kop , op de voet gevolgd  door Marc Frankena. Op de derde plaats staat Frans Coopmans . Bij de dames bleef eveneens alles ongewijzigd in de ranglijst. Liesbeth Coopmans blijft koploper ondanks 1 misser. Op de tweede plaats volgt Truuske Wijnen en de vaste derde stek is voor   Yvonne  Linders en Heleen Haenen. Volgende wedstrijdronde is op  woensdag 4 februari.


 

Donderdag 8 januari 2015

 

Dagprijs gaat  in de  6e wedstrijdronde naar de dames !!

In de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar wisten Marion Frankena en Liesbeth Coopmans beslag te leggen op de dagprijs. Op de tweede plaats in deze wedstrijdronde eindigde het koppel Annabel Joppen/Peter Bessem ,terwijl Fun Linssen en Frans Coopmans genoegen moesten nemen met een derde plaats. Over het algemeen bleven alle schutters onder hun niveau. Ook nu waren de kleine bölkes voor velen een trapje te hoog .Toch waren er nog schutters die er in slaagden om foutloos het einde te halen. Dit waren: Liesbeth en Frans Coopmans, Annabel en Tom Joppen en Frank Sengers. Aan kop blijft het toch nog dringen geblazen, en blijft de spanning er in. Bij de heren gaat Frank Sengers op kop, op de voet gevolgd door Marc Frankena en Frans Coopmans. Bij de dames gaat Liesbeth Coopmans op kop. Als goede tweede staat Truus Wijnen genoteerd. Schutters die nog in willen halen dienen contact op te nemen met Frans Coopmans.


 

Maandag 5 januari 2015

NIEUWJAARSBORREL

Op zondag 4 januari was er in ons schuttershuis op de Schor een gezellige nieuwjaars viering die druk bezocht werd door de leden.  Hierboven een sfeerimpressie .


 

Vrijdag 19 december 2014

KERSTKRANSJE SENIOR LEDEN

Op donderdag 18 december was er weer een middag  voor onze senior-leden. Dit was in 2013 zo goed bevallen dat er ook nu weer een samenzijn werd gehouden. Het werd ook nu weer een gezellige middag, waarop  onder het genot van een natje en een droogje herinneringen werden opgehaald. Tevens werd er gekeken naar een film die in 1986 was opgenomen  bij gelegenheid van het eeuwfeest  van onze schutterij. Dit leverde genoeg gesprekstof op, en zorgde  voor een bijzonder gezellige verloop van deze  middag.


 

Donderdag 11 december 2014

Mien van Ninhuijs en Tom Joppen pakken de dagwinst in vijfde
wedstrijdronde

in de vijfde en tevens laatste  wedstrijdronde  van de onderlinge windbukscompetitie van dit jaar wist het koppel Mien v. Ninhuijs en Tom Joppen beslag te leggen op de dagwinst. Zij werden op de voet gevolgd door het koppel Heleen Haenen en Jan Manders die eveneens 1 misser hadden maar deze iets eerder hadden in het schotverloop. In deze ronde werd voor het eerst gebruik gemaakt van de nieuwe schietstanden. Het was voor een aantal schutters even wennen,maar het had geen grote invloed op het wedstrijd verloop. Ook nu wisten diverse schutters foutloos het einde te halen. Dit waren : Yvonne Linders , die bezig is aan een geweldige opmars. Dit zelfde geldt voor Marc Frankena die ook nu zonder fouten eindigde. Win Grutters, Hay van Ninhuijs, Liesbeth Coopmans, Tom Joppen en Heleen Haenen. Op de ranglijst gaat Frank Sengers nog steeds op kop, op de voet gevolgd door Marc Frankena. Beiden hebben 2 missers. Op de 3e plaats volgt Good Old Lei Janssen met 3 missers. Bij de dames gaat Liesbeth Coopmans fier op kop gevolgd door Yvonne Linders. De volgende ronde is op woensdag 7 januari. 


 

 

Zaterdag 6 december

Afgelopen week zijn op het dak van  ons schutterslokaal zonnepanelen aangebracht.  Onze vereniging zal waarschijnlijk wel de eerste vereniging in Peel en Maas zijn die  voor het stroomgebruik nu niet meer afhankelijk  is van derden. De zonnepanelen werden geleverd door Greenworld (Boy Joosten ) uit Maasbree. De Maasbreese schutterij is waarschijnlijk ook de eerste schutterij in Limburg die gebruik maakt van deze, steeds meer in zwang rakende, milieuvriendelijke  energiebron. Voor de toekomst zijn wij in ieder geval voorzien van goedkope stroom !!! 


Zondag 30 november 2014

Zondag 30 november  was er in de St.Aldegundiskerk  een gezamenlijke H.Mis t.i.v. overleden leden van fanfare St. Aldegondis, Maasbrees mannenkoor, schutterij  en drumband.Het was een stijlvolle uitvoering met veel zang en muziek.


 

Zondag 30 november 2014

Handboogschieten , schot in de roos !

Voor het eerst gingen we eens handboogschieten i.p.v het gebruikelijke beugelen. Er hadden zich liefst 30   personen  aangemeld  die op  vrijdagavond  28 november  met een gezamenlijke busreis richting Koningslust togen ,  alwaar de Indianen ons warm ontvingen in hun wigwam aan de Brentjes. Na een gedegen uitleg ,werden er teams  gevormd en  een aantal proefschoten gedaan . Gelukkig  overleefde dit iedereen , behalve de ruit op baan 3 !!! Handboogschieten is toch heel wat anders dan schieten met de buks. De reis naar de Indianen bleek wel een schot in de roos, want iedereen genoot van de gezellige avond. Nadat de vredespijp was gerookt en het wild varken was verorbert werden de prijswinnaars bekend gemaakt. Bij de groepen kwam de winst op naam van groep 5  met 685 punten !!! De beste persoonlijke prestaties  kwamen op naam van Tom Joppen 191 pnt.  (3e ) ,Nico Linskens  193 punten (2e) en een eerste plaats was er voor Marc Frankena met 206 punten. Kortom een geslaagd feestje in Koningslust, met dank aan de gastvrije Indianen ,die komende jaar zeker een retour bezoekje komen brengen !.  


 

Donderdag 27 november 2014

Mia Smets en Frank Sengers winnen dagprijs vierde wedstrijdronde !

De vierde wedstrijdronde van de onderlinge windbukscompetitie kwam op naam van het koppel Mia Smets/ Frank Sengers .
Op de tweede plaats eindigde het koppel Liesbeth Coopmans / Fun Linssen. Ook deze ronde wisten diverse schutters foutloos het einde te halen. Dit waren : Marc Frankena - Peter Bessem - Manuela Janssen - Frank Sengers en Liesbeth Coopmans. De resultaten waren iets beter dan de ronde die hier aan vooraf ging, maar de kleine punten spelen toch vaak voor scherprechter. Bij de heren gaat Frank Sengers op kop, terwijl bij de dames Liesbeth Coopmans de koppositie heeft. Volgende wedstrijdronde is op 10 december. Dan zullen we tevens  onze nieuwe schietstanden officieel in gebruik nemen.


 

Zondag 16 november 2014

GESLAAGDE CECILIA-VIERING

Zaterdag j.l hielden we in ons schutterslokaal de het jaarlijkse Cecilia-feest . Na een overheerlijke diner, werden de jubilarissen gehuldigd door onze voorzitter. Liefst 8 leden waren 12½ jaar lid van onze schutterij. Dit waren : Noud Amendt, Berrie Brouwers, Win Grutters, Sjaak Nijssen, Ton Schreurs , Jos Haenen , Lei Jacobs  en Cor Platzbeecker . Zij allen ontvingen een fraaie oorkonde .Hierna was het feest. Maar ook de tombola ontbrak dit jaar niet ! Kortom we mogen terugzien op een bijzonder gezellig en geslaagd feestje . Zsm staat een fotoverslag op het fotoalbum.


 

Donderdag 13 november 2014

Dameskoppel  pakt de dagwinst in de derde wedstrijdronde  !!!

Het koppel  Mieke Sengers en Fun Linssen pakte in de derde wedstrijdronde van de onderlinge windbukscompetitie de dagwinst.
Door een eerdere misser moest het koppel Heleen Haenen/ Nico Linskens genoegen nemen met de tweede plaats. In deze ronde bleven  de schietresultaten van bijna alle schutters onder het normale niveau. Maar de gezellige avond maakte de avond  voor velen weer goed !! Na 3 wedstrijden blijken de  kleine punten  toch moeilijker dan verwacht. Toch waren er nog schutters die zonder misser deze wedstrijddag af wisten te sluiten. Dit waren : Lei Janssen, Nico Linskens, Frank Sengers  en Frans Coopmans.  Volgende ronde is op woensdag 26 november.


 

Donderdag 30 oktober 2014

Aanmelden voor  Cecilia viering en  handboogschieten.

U kunt zich aanmelden voor de Cecilieviering  van zaterdag 15 november  per e.mail  bij Heleen Haenen .Let op aanmeldingen dienen binnen te zijn vóór 7 november .
Ook bestaat de mogelijkheid om zich op te geven voor deelname aan het  handboogschieten in Koningslust bij de Indianen.Dit is gepland op vrijdag 21 november  a.s. .Aanmelding  is nog  mogelijk tot zaterdag 1 november a.s. per e.mail bij Twan .


 

Donderdag 30 oktober 2014

Lei Janssen en Don Grutters winnen de tweede ronde !

Ook in de tweede ronde van de onderlinge windbukscompetitie bleven er ondanks de extra handicap diverse schutters foutloos , en haalden zonder een misser het einde. Dit waren : Yvonne Linders, Liesbeth Coopmans, Jos Haenen, Lei Janssen , Don Grutters , Mieke Sengers, Cor Sonnemans, Frank Sengers en Peter Bessem. De dagwinst kwam in deze ronde op naam van het koppel Lei Janssen en Don Grutters. Op de tweede plaats eindigde het koppel Yvonne Linders met Nico Linskens,terwijl Frank Sengers en Daniel de Lepper beslag legden op de derde plaats. Het was ook nu een gezellige avond ,waar toch fanatiek geschoten werd voor de winst. Volgende ronde is op woensdag 12 november .

 


 

Donderdag 16 oktober 2014

Dagwinst voor Cor en Sjon !!

In de eerste wedstrijd van de onderlinge windbukscompetitie ging de dagwinst verassend naar Sjon Wijnen en Cor Platzbeecker. Een  ervaren rot met een nieuwkomer  slaagden er in om  met maar 1 misser de  dagwinst in te palmen. In deze eerste wedstrijd van de onderlinge windbukscompetitie  kwamen 36 schutters aan start. Mede doordar het wedstrijdelement iets is verzwaard t.o.v. vorig seizoen , waren er toch nog 8 schutters die het einde haalden zonder  1 enkele misser ! Opvallend  was , dat  het  vooral   veelal nieuwkomers en/of  jeugdige schutters  waren die in deze eerste wedstrijd   de dienst uitmaakten ! Zonder missers  bleven : Jet Sonnemans, Yvonne Linders, Sjon Wijnen , Marion Frankena , Cor Sonnemans, Frank Sengers, Heleen Haenen en Wilma Linskens . Bij de koppels kwam het koppel  Marc en Marion  Frankena op de tweede plaats. Op de derde plaats eindigde het koppel Frank Sengers en Daniel de Lepper. We kijken nu al uit naar de  volgende wedstrijd. Die is op woensdag  29 oktober .


 

Maandag 6 oktober 2014

Gezellige afsluiting buitenseizoen 2014 !

Afgelopen zondag werden de laatste kogels verschoten en was er een gezellig samenzijn in ons clublokaal. De " Letste Scheetdaag " werd een bijzonder gezellig onderonsje wat werd afgesloten door Kebabkoning Nico en zijn keukenprinsessen. Komende week start gelijk het winterseizoen . We gaan op woensdag 8 oktober van start met een oefenwedstrijd voor de onderlinge windbukscompetitie. Deze  competitie gaat op woensdag  15 oktober van start. Voor deelname zijn zijn rond de 40 schutters aangemeld !